In

Jak zmniejszyć ilość zwolnień lekarskich w firmie?

Jak już pisałam w poprzednim artykule, absencja chorobowa stanowi duże obciążenie dla pracodawców. Dlatego większość firm poszukuje skutecznych narzędzi i rozwiązań zmniejszających liczbę nieplanowanych nieobecności. Firmy stosują różne rozwiązania systemowe dla poprawy frekwencji.

Powoływane są specjalne zespoły składające się z menedżerów, specjalistów HR i bhp, służb finansowo-księgowych, których zadaniem jest kontrola stanu absencji w firmie. Ich zadaniem jest przygotowanie skutecznej polityki ograniczania absencji pracowników, która ma zachęcać pracowników do świadomego korzystania z prawa do nieobecności.

Jednym z działań podejmowanych przez firmy jest audyt przyczyn absencji wśród pracowników.

Jakie są przyczyny nadużywania prawa do zwolnień lekarskich?

Z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników wynika, że najczęściej wskazywane przyczyny nadużywania prawa do nieobecności to:

  1. Zła organizacja pracy.
  2. Konflikt z przełożonym lub z współpracownikami. Złe stosunki międzyludzkie, brak zaufania, brak wsparcia ze strony menedżerów.
  3. Złe warunki pracy (otoczenie, hałas, oddziaływanie czynników chemicznych, brak lub niesprawne narzędzia pracy, itp.).
  4. Zła organizacja pracy (elastyczność czasu pracy, zmianowość, przerwy w pracy).
  5. Niskie wynagrodzenie i brak możliwości rozwoju.

Jak motywować pracowników, żeby nie korzystali z nieuzasadnionych zwolnień lekarskich i innych form nieobecności?

Jak mądrze zmniejszać absencję?
Istotnym narzędziem świadomego ograniczania absencji chorobowej są szkolenia pracowników. Ich celem jest zbudowanie pożądanych postaw, określonych wzorców postępowania, które są uznawane w firmie za właściwe. Świetnie sprawdzają się tu szkolenia interpersonalne,  na temat budowania współpracy w zespole, komunikacji, dawania feedbacku, radzenia sobie ze stresem, panowania nad negatywnymi emocjami.  Nie mniej ważna jest praca nad atmosferą zaufania i wzajemnego wsparcia  w zespole, dbałość o przyjazne relacje z bezpośrednim przełożonym, zadbanie o dobrą organizację pracy, znajomości celów wśród pracowników liniowych, rozwój inteligencji emocjonalnej.

Istotnym elementem polityki ograniczenia absencji jest wsparcie szkoleniowe udzielone menedżerom i kadrze kierowniczej. To oni są na pierwszym froncie, prowadzą trudne rozmowy na temat ograniczania zwolnień lekarskich, danych wrażliwych, dlatego muszą znać granice, w których mogą działać, prawo pracy i RODO.

Premie za brak zwolnień lekarskich

Do najczęściej proponowanych działań, które mają zachęcić pracowników do wzorowej absencji są nagrody pieniężne za zerowy lub najniższy poziom nieobecności chorobowych w danym okresie. Odpowiednie zapisy dotyczące zasad przyznawania premii za brak absencji chorobowej pracodawcy umieszczają w regulaminie wynagradzania
Trzeba jednak pamiętać, żeby tzw. dodatek frekwencyjny, czyli nagroda za obecność była wprowadzona do systemów motywacyjnych rozważnie.

Pracownicy z obawy o mniejszą wypłatę, mogą do pracy przychodzić chorzy, co wywoła skutek odwrotny od zamierzonego i efektywność w firmie drastycznie spadnie. Do tego będą narażać swoje zdrowie i czas choroby wydłuży się. Ale przecież przy lekkim przeziębieniu, pracownicy mogą pozostać w domu i pracować zdalnie, zamiast przychodzić do biura i zarażać innych.

Nagrody za obecność w pracy z pewnością warto wdrożyć, jednak konieczne jest zachowanie umiaru i zdrowego rozsądku. Więcej na temat skutecznych narzędzi zmniejszających ilość zwolnień lekarskich dowiesz się na naszym szkoleniu „Zarządzanie absencją pracowników – wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR”. Podczas szkolenia nasz Ekspert zaprezentuje nowoczesne metody zarządzania absencją, narzędzia redukcji absencji, tworzenia konstruktywnej kultury absencji, co przekłada się na sprawniejszą pracę i zmniejszenie średniego poziomu nieobecności.

Nie czekaj, zapisz się już dziś!
Rozpocznij proces budowy strategii zarządzania nieplanowanymi absencjami od udziału w naszych szkoleniach i kursach dla HR i menedżerów.
Jeśli podoba Ci się artykuł udostępniaj na Facebooku, przesyłaj linki pocztą i dziel się z innymi.


Autorka artykułu: Joanna Jarosz-Opolka

Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie różnorodnością
Feedback

zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
zarządzanie różnorodnością w zespole
feedback-w-pracy
radzenie sobie ze stresem w pracyspoleczna-inspekcja-pracy-zadania