In

Badanie alkomatem w pracy – stanowisko UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku (pismo z 27 czerwca br.), że badanie alkomatem w pracy nie jest zgodne z prawem. Zgodnie z interpretacją UODO, informacje o nietrzeźwości są danymi o stanie zdrowia a te podlegają ochronie.
Interpretacja opublikowana na stronie internetowej UODO, wprowadziła konsternację w środowisku pracodawców. Szczególnie w firmach, w których do tej pory prewencyjne badania trzeźwości było standardową procedurą, zapisaną w regulaminie pracy, od której zależało bezpieczeństwo pracowników.

Kontrowersje wokół zaleceń UODO w sprawie kontroli trzeźwości pracowników

Zdaniem wielu prawników, w tym naszego Eksperta Prawa Pracy, dr. Janusza Żołyńskiego, kontrole trzeźwości, podyktowane względami bezpieczeństwa należy nadal przeprowadzać. Konieczne jest to szczególnie w przypadku zawodów, w których trzeźwość jest bezwzględnie konieczna. Mam na myśli np. kierowców, pilotów, operatorów dźwigów, maszyn itd.
Dr Żołyński uważa, że pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób zatrudnionych (art. 207 kodeksu pracy). Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ochrona ich życia i zdrowia, to obowiązek, z którego pracodawcy nie mogą zostać zwolnieni, nawet za zgodą zatrudnionych pracowników.
Natomiast zgodnie z interpretacją UODO pracodawcy nie mogą nie dopuścić do pracy pracownika, który odmówił profilaktycznego badania trzeźwości. Nawet jeśli zachodzi podejrzenie, że jest pijany. Tym samym dopuszczając do pracy pijanego kierowcę, maszynistę, kolejarza ect. mogą doprowadzić do katastrofy publicznej, w której zostanie zagrożone zdrowie i życie innych osób.
W konsekwencji związki zawodowe zaczęły masowo występować do pracodawców w żądaniem zaprzestania sprawdzania trzeźwości pracowników, jako działania niezgodnego z prawem.

Badanie alkomatem w pracy – konieczna zmiana przepisów

Sytuacja pracodawców jest nie do pozazdroszczenia. Chcąc uniknąć kar finansowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, pracodawcy powinni zaprzestać badań alkomatem.
Z drugiej zaś strony narażają pracowników na okaleczenie, a nawet śmierć. Nasuwa się pytanie co jest ważniejsze, zapewnienie bezpieczeństwa w pracy, ochrona zdrowia i życia pracowników, czy ochrona ich danych osobowych?
Podsumowując, niewątpliwie konieczne jest podjęcie prac nad zmianą przepisów w krótkim czasie. Z pewnością jednak łatwiejszą drogą byłoby pozostawienie badania trzeźwości pracowników pracodawcom, tak jak to było dotychczas praktykowane.


Artykuł powstał dzięki wypowiedziom Eksperta, dr. Janusza Żołyńskiego, radcy prawnego, który specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Wykładowcy OSiI Effect, autora ponad 40 publikacji z zakresu prawa i współautora wielu szkoleń między innymi popularnego kursu z prawa pracy dla HR i przedstawicieli związków zawodowych:

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – poważne zmiany przepisów


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Ustawa o związkach zawodowych
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019
przechowywanie akt osobowych pracownikow
ustawa-o-zakazie-handlu-2018organizacja-czasu-pracy