In

Rozmowa oceniająca czy rozmowa rozwijająca

Po raz kolejny postanowiłyśmy z naszym trenerem szkoleń menedżerskich Olgą Borgieł zajrzeć do słownika pojęć chętnie używanych w zarządzaniu.
I na co trafiłyśmy?
Dziś zainteresowało nas powszechnie goszczące w „języku menedżerów” pojęcie rozmowa oceniająca.
I cóż znalazłyśmy w Słowniku Języka Polskiego?

Słowo rozmowa: wzajemna wymiana myśli za pomocą słów.
Słowo ocena: sąd wartościujący, wszelka wypowiedź mająca postać „to jest wartościowe” (dobre, piękne itp.) lub „to nie jest wartościowe” (jest brzydkie, złe itp.), wyrażająca dodatnie lub ujemne ustosunkowanie się oceniającego do przedmiotu oceny (stanu rzeczy, zdarzenia, innej osoby itp.).

Rozmowa oceniająca – wzajemnie wykluczające się słowa?

Spoglądając na zestawienie słów rozmowa oceniająca, widzimy w nich pewną absurdalną rozbieżność.
To co wzajemne i tworzy u podłoża pewną płaszczyznę porozumienia (rozmowa) ucieka nagle pod naciskiem ustosunkowania się oceniającego do przedmiotu oceny.
A więc nie ma już płaszczyzny, raczej równia pochyła dla ocenianego, który ma słuchać, ale już nie wzajemnie wymieniać myśli.

Z punktu widzenia relacji międzyludzkich rozmowa oceniająca budzi emocje i to silne.
Zarówno ze strony oceniającego, jak i ocenianego.
No bo jak budować otwartość, szczerość, zaufanie, w relacji „rozmowy oceniającej”, która z góry w nazwie zakłada niespójność i dychotomię emocjonalną.

Idąc na rozmowę oceniającą jestem przygotowana na to, że podmiot (szef) oceni przedmiot (mnie).
A z rozmowy, to ja mogę tylko kiwać głową, stawiać opór bierny bądź czynny, ewentualnie odwołać się, mając zawsze na uwadze długoterminowe konsekwencje bycia na danym stanowisku.

Więc jeśli ma to mieć wszystko jakikolwiek sens, powinniśmy zadbać o neutralną semantykę nazwy spotkania. Niech więc to będzie rozmowa rozwijająca, okresowa. I wówczas sama nazwa stanowi podłoże do budowania indywidualnego rozwoju wydarzeń: dialogu, zaufania, szczerości, rozwoju, możliwości.

Używałeś pojęcia rozmowa oceniająca, a pod wpływem naszego artykułu zaczynasz się zastanawiać i masz swoje przemyślenia na temat sensu tego pojęcia? – podziel się z nami swoimi refleksjami.
Pisz do nas na adresy z zakładki
KONTAKT

Zapraszamy na jedno z najlepszych szkoleń na runku z zakresu zarządzania zespołem, gdzie znajdziesz wiele inspiracji, przykładów i  praktycznych narzędzi budowania autentycznego zaangażowania zespołów, a także zapoznasz się z metodologią prowadzenia analizy zaangażowania w zespole. Po tym szkoleniu zarządzanie będzie zdecydowanie efektywniejsze.


Autorki artykułu:
Olga Borgieł

Trener, coach, konsultant Effect. Zajmuje się psychologią biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zarządzania różnorodnością, zarządzania wiekiem, modeli kompetencji i oceny pracowniczej, przywództwa i komunikacji w zarządzaniu zespołami.

Joanna Jarosz-Opolka

Właścicielka OSiI EFFECT

Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie różnorodnością
Feedback

zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
zarządzanie różnorodnością w zespole
feedback-w-pracy
wewnetrzna-polityka-antymobbingowaakta-osobowe-2019-wzor