Szkolenia
Dla Menedżerów

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Lider – mocny w gębie, skuteczny w działaniu. Siła storytellingu w przywództwie i zarządzaniu zespołem

- jak wykorzystać storytelling do wywierania wpływu, angażowania i motywowania pracowników?

Sztuka efektywności i zarządzania czasem – wyjątkowe, przykuwające uwagę i angażujące od pierwszej minuty warsztaty z Ekspertem w obszarze nawyków i poprawy efektywności

- jak w natłoku obowiązków pracować efektywniej, bez marnowania czasu, bez stresu, z satysfakcją? Opracowanie DOPALACZY SKUTECZNOŚCI - zestawu narzędzi do określenia priorytetów, planowania i zarządzania czasem.

Zgrany i skuteczny zespół – komunikacja menedżerska na najwyższym poziomie

- zrozumieć zespół - bank dobrych praktyk i walizka skutecznych narzędzi w komunikacji z zespołem

Asertywny Szef

- trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące? Jak nowelizacja kodeksu pracy wpłynęła na dyscyplinowanie i kontrolę pracowników?

- stosowanie kar porządkowych, ryzyko przekroczenia uprawnień i najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami

Mobbing, dyskryminacja i naruszenia dóbr osobistych – 83 trudne pytania, na które musisz znać odpowiedzi

- jak przeciwdziałać i zminimalizować ryzyko roszczeń pracowników? Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy. Szkolenie uwzględnia zmiany Kodeksu pracy obowiązujące od 26 kwietnia 2023r.

Karate lidera – sztuka obrony przed presją i manipulacją pracowników

- warsztaty dla liderów, którzy na co dzień doświadczają negatywnej presji i manipulacji ze strony pracowników

Szkolenie rekrutacja pracowników 4.0. Moc słów w komunikacji z kandydatami. Marketing rekrutacyjny – Copwriting i Employer Branding w HR

- jak pozyskać najlepszych kandydatów, kreować pożądany wizerunek pracodawcy i wygrać walkę o talenty. Inspiracje, porady, wskazówki i gotowe szablony, które od zaraz możesz wykorzystać podczas rekrutacji.

Cash flow dla menedżerów

-  jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?

Menedżer w ogniu… pytań o podwyżki, benefity i lepsze warunki pracy

- jak rozmawiać na temat kasy? Tool box skutecznych technik i narzędzi.

Awans na szefa – narzędziownik menedżera

- 6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.

delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy – jak to robić skutecznie? Warsztaty rozwojowe dla menedżerów

- 7 poziomów skutecznego delegowania, praktyczne narzędzia, techniki, szablony, listy kontrolne

Trudne rozmowy z pracownikami – przywództwo na pierwszej linii

- 5 mocnych komunikatów, komunikowanie trudnych decyzji, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu. Jak skutecznie zatrzymywać trudne zachowania? Jak rozmawiać z pracownikami o tym, co trudne i niepewne?

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami w 2024 roku. Nowe uprawnienia pracowników i odpowiedzialność menedżerów po zmianach kodeksu pracy.

jak zmienione przepisy kodeksu pracy wpłyną na obowiązki zarządzających pracownikami? Jakie są nowe uprawnienia pracowników? Jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków.

Ochrona sygnalistów. Kanały zgłoszeniowe bez stresu.

- od przepisów do procedur. Praktyczne rozwiązania i wdrożenia.

Zetki w zespole = wyzwanie dla szefa i działu HR. Pokolenie z – czy wiesz jak nimi zarządzać, jak przeprowadzić onboarding, jak się komunikować i co je motywuje?

- tylko skuteczne modele kierowania

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

- techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef.

Biznes w Chinach – jak prowadzić interesy z Chińczykami?

- czyli, pokonać bariery, uniknąć nieporozumień, oswoić chiński marketing, sprzedać/dobrze kupić, odnieść sukces na chińskim rynku?

Certyfikowany project manager

- Simple Project Management Method. Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?

Pracodawca a związki zawodowe i rady pracowników po zmianach prawa pracy – partnerzy czy przeciwnicy?

- konkretne przykłady i rzetelne odpowiedzi związane z maratonem zmian prawa pracy. Bezwzględna ochrona trwałość stosunku pracy działacza związkowego i zabezpieczenie trwania umowy o pracę nawet po jego zwolnieniu. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi wybitny Ekspert w obszarze zbiorowego prawa pracy i rozwiązywania sporów zbiorowych oraz charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy.

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy. Budowanie autorytetu, komunikowanie, delegowanie i rozliczanie z zadań, feedback, motywowanie i budowanie zaangażowania, zarządzania konfliktem i rozwiązywanie trudnych sytuacji na halach produkcyjnych.

Czas na rozmowy oceniające – okresowe i roczne!

- jak je poprowadzić skutecznie i inspirująco? Jak wzbudzić w ludziach chęć do działania i rozwoju? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, różnicą zdań i emocjami? Kodeks dobrych praktyk dla menedżerów.

Analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

- jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy? - szkolenie dla menedżerów i niefinansistów

odpowiedzialność członków zarządów oraz kadry menedżerskiej w 2024 roku – wyzwania, zagrożenia i obowiązki zarządzających spółkami kapitałowymi

jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji? Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami - warsztaty i studia przypadków

Jak lider został strażakiem, czyli sztuka gaszenia pożarów w zespole. Jak zarządzać konfliktem, zmniejszyć napięcie i obniżyć emocje w zespole?

- dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania ? instrukcja obsługi konfliktu dla menedżerów

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i wzmacnianie odpowiedzialności za wyniki pracy

-  10 sprawdzonych narzędzi menedżera w burzliwych czasach

Awans na szefa

- jak odnaleźć się w nowej roli, zbudować autorytet, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?

Menedżer doskonały – advanced management

- zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa

Inteligencja emocjonalna menedżera EQ 4.0 – zbuduj emocjonalnie inteligentny zespół zdolny do podejmowania największych wyzwań!

- jak kontrolować własne emocje, panować nad emocjami pracowników, trudnymi sytuacjami, budować zaufanie i wpółpracę w zespole

Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

- jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? - trening menedżerski z użyciem narzędzi wariograficznych

61 kontrowersyjnych przypadków RODO w kadrach, księgowości i bhp – co musisz zmienić po nowelizacji kodeksu pracy w 2024 roku?

- badanie trzeźwości, ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej, zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - nowe wyzwania, praktyczne instrukcje i najczęściej popełniane błędy przez HR i pracodawców. Audyt dokumentów wewnętrznych i procedur, najnowsze interpretacje przepisów, dobre praktyki

Rozwiązywanie umowy o pracę w 2024 roku – jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?

- trudne przypadki, najczęściej popełniane błędy i nowe obowiązki kierujących pracownikami oraz działów HR po zmianie przepisów

Lider zespołu projektowego. Leadership. Project team.

- sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi

Komunikacja interpersonalna

- czyli rozmawiaj by wpływać, motywować, inspirować i nagradzać - zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

Ryzyko w projekcie dla praktyków

- jak zidentyfikować i zminimalizować ryzyko w projekcie?

doskonalenie kwalifikacji audytorów wewnętrznych

- kompetencyjne warsztaty z zakresu doskonalenia procesu planowania, realizacji i dokumentowania audytów wewnętrznych. 

Optymalizacja procesów biznesowych zgodnie z metodyką six – sigma poziom yellow belt

Zwinność menedżerska

- czyli jak skutecznie zarządzać zmianą i podnosić efektywność w procesach biznesowych.

zarządzanie ryzykiem w biznesie

- zaawansowane techniki optymalizacji decyzji biznesowych i minimalizacja zagrożeń w biznesie

efektywna organizacja i zarządzanie zespołem

- milowy krok do doskonałości organizacji.

rola obserwacji w ciągłym doskonaleniu

- praktyczne wykorzystanie narzędzi i technik optymalizacji do rozwiązywania problemów.

lean management w praktyce

- skuteczne podejście do zarządzania procesami i wykorzystanie zespołu do optymalizacji działań w organizacji

Kultura organizacyjna firmy

- warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za identyfikację pracowników z organizacją

Assessment Center/Development Center

- najskuteczniejsza metoda oceny potencjału kandydatów do pracy oraz pracowników

Kpi – kluczowe wskaźniki efektywności

- w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji biznesowych, analizowaniu, raportowaniu realizacji celów firmy. Praktyczne warsztaty dla menedżerów.

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

- co czeka pracodawców i organizacje związkowe po 1 stycznia 2019 roku? Konsekwencje zmian i analiza wątpliwości interpretacyjnych. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Stres w pracy i wypalenie zawodowe

- jak radzić sobie ze stresem? - skuteczny trening zarządzania stresem

Zarządzanie zespołem – pokolenie X, Y, Z

- jak pogodzić interesy i sprawnie zarządzać pokoleniami w zespole? Jak uwalniać potencjał tkwiący w każdym pracowniku? Współpraca, komunikacja, motywowanie, budowanie zaangażowania i zapobieganie konfliktom - skuteczne narzędzia dla menedżera

trening kreatywności, generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów w biznesie

jak rozwijać kreatywność, wychodzić poza schematy, generować nowe pomysły? Narzędzia i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

Prawo pracy a koronawirus i stan epidemii

- najważniejsze zmiany w prawie pracy, koronaustawa, nowa ustawa tarcza antykryzysowa. Kontrowersje, trudne przypadki i niejasności interpretacyjne.

Umowy handlowe w obliczu pandemii i po jej ustaniu

- siła wyższa, zaliczka, zadatek, kary umowne. Jak zabezpieczyć interesy firmy w obliczu braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań umownych? Jak zawierać nowe umowy i zminimalizować ryzyka w przyszłości?

30 kazusów Prawa Pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa

- jak reagować w trudnych sytuacjach? Jakie obowiązki mają pracodawcy i zarządzający pracownikami w związku z koronawirusem? Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z prawa pracy

Prawo pracy dla menedżerów

najczęściej popełniane błędy przez Menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne - warsztaty i studia przypadków

Prowadzenie spotkań, zebrań, odpraw z pracownikami – podstawowe kompetencje menedżera

- jak zaangażować uczestników spotkania, mówić żeby nas słuchano i osiągnąć założony cel?

Pracownicze świadczenia pieniężne w 2020 roku

- najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i ich konsekwencje prawne, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych i trudnych przypadków, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

Skuteczne zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje – trudne decyzje.

- warsztaty opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Trenera Tomasza Sidewicza - Eksperta zarządzania, wywierania wpływu i kreowania autorytetu

Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

- czyli rozmawiaj by wpływać, motywować, inspirować i nagradzać - zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

Asertywność w pracy

- trening asertywności i wyznaczanie granic w biznesie. Zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów

- studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy

Zarządzanie zespołem rozproszonym – management 3.0 z elementami Prawa Pracy

- zestaw narzędzi wspierających skuteczność Zespołu i Wirtualnego Menedżera

Zaawansowane taktyki i pułapki w negocjacjach

- jak zwyciężać w negocjacjach? Negocjacje dla zaawansowanych

Zwycięskie negocjacje Marcina Rogowskiego

- mind reading, mowa ciała, odkodowywanie prawdziwych intencji i ukrytych informacji biznesowych

Trudne negocjacje w biznesie z elementami perswazji i wywierania wpływu

- warsztaty opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Trenera Tomasza Sidewicza - Eksperta w zakresie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę

- jak zredukować zatrudnienie i nie popełnić błędów przy zwalnianiu pracowników - praktyczne wskazówki dla menedżerów i HR

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19 z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

- jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy i naliczanie urlopu? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia dr Piotr Wąż

Skuteczne zarządzanie zespołem – warsztaty prof. Zbigniewa Nęckiego

- knowledge Pills dla Menedżerów

Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

- poważne zmiany w przepisach, analiza skomplikowanych problemów, kolizje prawne, nowe interpretacje, orzecznictwo. Odpowiedzi na pytania, których nie znajdziesz w przepisach!

Trudne rozmowy z pracownikami – praktyka kierowania zespołem – Menedżer w akcji

- komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, złoty feedback, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – poważne zmiany przepisów

- co będą kontrolować związki zawodowe? Ważne zmiany w przepisach związane z Covid-19, ryzyko wprowadzenia wadliwych rozwiązań w porozumieniach i regulaminach, błędy popełniane przez pracodawców i ich konsekwencje prawne. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi wybitny Ekspert w obszarze rozwiązywania sporów zbiorowych i charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy.

Mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line

-  jak sprawić, by wirtualne spotkania były efektywne, interaktywne, inspirujące? 10 sprawdzonych narzędzi dla menedżerów

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

- kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej

Mistrzowskie zarządzanie zespołem rozproszonym

- tool box skutecznego Szefa

Mistrzowska komunikacja w pracy zdalnej

- jak skutecznie porozumiewać się z pracownikami w wirtualnym świecie i budować dobre relacje w zespole - metoda ABC i 10 niezawodnych narzędzi dla szefów i zespołów

Trudne negocjacje i renegocjacje – najskuteczniejsze taktyki w kryzysie

- jak wykorzystać sytuację rynkową na swoją korzyść? Trening z zawodowym negocjatorem.

Siła i potencjał MS Project w sprawnym zarządzaniu projektami – szkolenie prowadzi praktyk zarządzania projektami

- poprawa efektywności, oszczędność czasu i pieniędzy w planowaniu, harmonogramowaniu, kontroli, monitorowaniu i raportowaniu realizacji projektu. Najlepsze praktyki dla zespołów projektowych.

Ochrona sygnalistów i sygnalizowanie nieprawidłowości – nowe wyzwania i rewolucyjne obowiązki dla pracodawców, działów personalnych i compliance w świetle dyrektywy i projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

- jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Interpretacja obowiązków wynikających z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Praktyczne instrukcje i rozwiązania, wdrożenie procedur zgodnie z regulacjami RODO i innymi aktami prawnymi. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, gotowe wzory i formularze wspierające wdrożenia.

Kreatywny lider… droga na szczyt!

- jak być kreatywnym szefem i zbudować innowacyjny zespół? - twórcze podejście w zarządzaniu pracownikami

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

- jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli? Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP. Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów PIP w 2022 roku - jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?

Szkolenie komunikacja menedżera z zespołem – siła słów w rozmowach z pracownikami

- jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, wpływać, motywować, inspirować, nagradzać, udzielać informacji zwrotnej - zaawansowane warsztaty dla menedżerów prowadzi Senior trener i facylitator Management 3.0

Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie

- jak przygotować się do redukcji zatrudnienia?

Certyfikowany negocjator

- budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne - nowatorskie warsztaty

Rewolucyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w 2022 roku

rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, nowe obowiązki i ich konsekwencje wpływające na pracę zarządu, biura zarządu i rady nadzorczej. Prawo holdingowe.

Kontrola i monitoring pracowników –  jak kontrolować i monitorować pracowników zgodnie ze zmienionymi przepisami? Gdzie kończy się legalna kontrola, a zaczyna naruszanie dóbr osobistych?

- granice kontroli, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla pracodawców, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej

Siła feedbacku – 8 technik skutecznej informacji zwrotnej

- jak rozwijać skuteczność zespołu dzięki efektywnej informacji zwrotnej menedżera?

Asertywny Szef

- trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

zarządzanie finansami w projekcie

- jak szacować koszty i policzyć rentowność projektu. Jak zapewnić płynność finansową, minimalizować ryzyko błędnych decyzji finansowych i prawidłowo rozliczyć budżet projektu?

Praca zdalna – wyzwania i nowe obowiązki dla pracodawców od 7 kwietnia 2023 roku

- organizuj pracę zdalną bezpiecznie i zgodnie z prawem! Ogranicz ryzyka, wyeliminuj błędy, poznaj obowiązki pracodawcy i pracownika, wprowadź zmiany w dokumentach wewnętrznych, przygotuj nowe zapisy w regulaminie, sprawdź wytyczne Ministerstwa Pracy

Kontrola trzeźwości w pracy – pytania i wątpliwości pracodawców!

- 50 palących problemów, które musisz znać wdrażając procedury wewnętrzne w firmie! Nowe rewolucyjne uprawnienia pracodawców. Zasady i granice kontroli, zmiany w dokumentach wewnętrznych, rola związków zawodowych, zasady przetwarzania danych osobowych. Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego.

Język żyrafy czy język szakala? – poznaj receptę na poprawę komunikacji w biznesie i budowanie porozumienia w zespole

- praktyka komunikacji NVC w codziennej pracy i w trudnych sytuacjach zawodowych

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

- rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań

Siła i odporność lidera. Radzenie sobie ze stresem, panowanie nad emocjami. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją.

- jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników?

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

- jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem? Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy

Finanse dla menedżerów – co mówią liczby? Sprawdź kondycję finansową swojej firmy! Dowiedz się jakie informacje musisz analizować, by skutecznie zarządzać firmą i podejmować trafne decyzje? 

- zarządzanie finansami w czasie burzy. Analiza danych, kosztów, ocena płynności i sytuacji finansowej firmy.

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku. Jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy?

- wyzwania dla HR - praktyka stosowania nowych przepisów i... nie tylko. Analiza skomplikowanych przypadków, nowe przepisy i interpretacje, orzecznictwo.

16 skutecznych technik radzenia sobie ze stresem w pracy – jak opanować stres w pracy?

- jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? Poznaj tajniki panowania nad emocjami w relacjach zawodowych. Niezawodne metody przekazuje Ekspert w walce ze stresem.

prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?

- jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej w procesach zakupowych i sprzedażowych? Profilaktyka antykorupcyjna. Wytyczne CBA. Warsztaty dla kupców, handlowców, pracowników działu inwestycji i zamówień publicznych.

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

Jak rekrutować najlepszych. Wyzwania rynku pracownika. Zmiany w obszarze rekrutacji wywołane pandemią.

Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami

- sprawdź jakie masz obowiązki, za co odpowiadasz i z jakim ryzykiem wiąże się zarządzanie ludźmi?

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

- wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, autorytet szefa i panowanie nad emocjami

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

- 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

Odpowiedzialność i obowiązki osób kierujących pracownikami/pracodawców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy

- sprawdź co Ci grozi za naruszenie przepisów i zasad bhp! Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

Pokonaj stres i przeciwdziałaj wypaleniu zawodowemu! Kontroluj emocje! Wzmocnij pewność siebie! Antystresowy SOS i koła ratunkowe dla menedżerów.

- pakiet skutecznych narzędzi i technik redukujących stres i wypalenie zawodowe, trening kontroli emocji, vedic art, żonglowanie piłeczkami, joga twarzy, office aerobik, pompowanie łydki, trening Masek, gimnastyka umysłu, karetka pogotowia, i wiele innych technik, które musisz poznać...

Zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego od 1 października 2023 roku – warsztaty dla zamawiających i wykonawców

- jak się ustrzec ryzyka odpowiedzialności? Sprawdzone metody i techniki, które pomogą Ci unikać pułapek korupcji, konfliktu interesów, zmowy przetargowej i innych form zakłócenia postępowania!

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych

- jakie dane analizować, z jakich metod korzystać by podnieść wyniki i odnieść sukces w sprzedaży. Szkolenie dla menedżerów i handlowców.

Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów – naucz się budżetować i przewidywać wyniki, nie daj się zaskoczyć i bądź przygotowany na zmiany!

- niezbędnik dla dyrektorów, menedżerów, kierowników działów, których zadaniem jest przygotowanie rzetelnego budżetu i prognozy kosztów i wyników firmy

Urlopy i inne z zwolnienia od pracy

- udzielanie i rozliczanie urlopów. Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania

ISO 37301 nowy standard systemów compliance

- jak wdrożyć nowy standard systemów compliance w 15 krokach i nadzorować procesy? Praktyczne instrukcje i rozwiązania, scenariusze postępowań wspierające wdrożenia

ISO 37301 – nowy standard systemów compliance

- jak wdrożyć nowy standard systemów compliance w 15 krokach i nadzorować procesy? Praktyczne instrukcje i rozwiązania, scenariusze postępowań wspierające wdrożenia

Inteligencja emocjonalna 3.0

- 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

RODO dla Menedżerów

- ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Niezbędnik dla pracodawców i zarządzających pracownikami

Zarządzanie zmianą

- jak wykształcić w pracownikach pozytywny stosunek do zmian, radzić sobie z ich obawami i oporem?

English for meetings

- warsztaty językowe dla Specjalistów, Menedżerów, Asystentów Menedżerów przygotowujących, prowadzących i uczestniczących w spotkaniach biznesowych prowadzonych w języku angielskim

Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy

- prawne granice i przebieg kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu, procedury odwoławcze od decyzji Inspektora. Jak bezstresowo przejść kontrolę PIP i wpływać na jej przebieg?

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

- skutki prawne dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych ? analiza Orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki Sądów Pracy, koncepcja zmian w Ustawie o związkach zawodowych

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku ze zmianami organizacyjnymi fuzjami, przekształceniami lub restrukturyzacją przedsiębiorstwa

- najczęściej popełniane błędy skutkujące roszczeniami ze strony pracowników

Zmiany w prawie pracy i najnowsze orzecznictwo w sporach pracowniczych

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców - warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

Tworzenie i funkcjonowanie rad pracowników

- prawo do zapomnienia - warsztaty dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych

Menedżer mistrzem coachingu

- wyższy poziom zarządzania zespołem oparte na sile coachingu

Siła motywacyjnego DNA – nowe narzędzie zarządzania zespołem

- jak skutecznie motywować zespół do realizowania celów? - warsztaty dla menedżerów wg innowacyjnej metody Tamary Lowe

Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników – analiza kodeksu pracy i orzecznictwa sądów pracy

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców ? warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych?

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Akademia menedżera finansów i controllingu

- przygotowanie i interpretacja analiz finansowych przedsiębiorstw

Podnoszenie efektywności menedżerów z użyciem insights®discovery™

- jak dobrać współpracowników i stworzyć zgrany zespół?

Top menedżer – droga na szczyt

- warsztaty VIP dla Menedżerów zorientowanych na sukces w zarządzaniu zespołem

Cash flow dla managerów

- jak zarządzać gotówką w firmie, ocenić kondycję i płynność finansową, podejmować skuteczne decyzje menedżerskie?

Rozwiązywanie umów o pracę

Jak uniknąć błędów przy rozwiązaniu umowy o pracę? - ocena prawidłowości działań pracodawcy względem pracowników w zakresie wszelkich sposobów ustania stosunku pracy, uwzględniająca praktyki sądów pracy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego

Rozmowy oceniające i siła feedback’u w pracy menedżera

- egzekwowanie, ocenianie, dyscyplinowanie, motywowanie, trudne rozmowy o wynikach pracy - zaawansowane warsztaty dla Menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

Odwaga i odpowiedzialność managera 1.0

- jak podejmować decyzje, które są jednocześnie racjonalne, skuteczne i mądre?

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

- trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich i budowania zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu wg Laloux

- nowatorski model zarządzania organizacją i organizowania pracy zespołowej.Inspirujący warsztat dla HR.

Speaking for impact – tips tools techniques for speeches and presentations

- techniki zwiększające siłę prezentacji i wystąpień publicznych w języku angielskim

Szkolenia i kursy dla menedżerów


Proponujemy unikalne szkolenia i kursy dla menedżerów w formie ekskluzywnych warsztatów zakończonych indywidualnym feedbackiem rozwojowym. Podczas szkoleń wzniesiesz swe umiejętności na wyższy poziom i wypracujesz swój osobisty zestaw narzędzi biznesowych.
Nasi trenerzy to doświadczeni praktycy, dzięki którym optymalnie wykorzystasz każdą minutę szkolenia i udoskonalisz swoje umiejętności menedżerskie.
Do najczęściej wybieranych szkoleń i kursów dla menedżerów należą:

 • Szkolenie Menedżer doskonały
 • Szkolenie Asertywny szef
 • Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów
 • Szkolenie Finanse dla nie finansistów
 • Szkolenie Zarządzanie zespołem
 • Szkolenie Skuteczny lider zespołu UR i produkcji
 • Szkolenie Stres w pracy menedżera

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.