Szkolenia
Dla Menedżerów

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Trudne rozmowy z pracownikami – przywództwo na pierwszej linii

- 5 mocnych komunikatów, komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu. Jak rozmawiać z pracownikami o tym, co trudne i niepewne?

delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy – jak to robić skutecznie? Warsztaty rozwojowe dla menedżerów

- 7 poziomów skutecznego delegowania, praktyczne narzędzia, techniki, szablony, listy kontrolne

Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów – naucz się budżetować i przewidywać wyniki, nie daj się zaskoczyć i bądź przygotowany na zmiany!

- niezbędnik dla dyrektorów, menedżerów, kierowników działów, których zadaniem jest przygotowanie rzetelnego budżetu i prognozy kosztów i wyników firmy

Kontrola trzeźwości w pracy – jak przygotować firmę do zmian?

- 50 palących problemów, które musisz znać wdrażając procedury wewnętrzne w firmie! Nowe rewolucyjne uprawnienia pracodawców. Zasady i granice kontroli, zmiany w dokumentach wewnętrznych, rola związków zawodowych, zasady przetwarzania danych osobowych. Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego.

61 kontrowersyjnych przypadków RODO w kadrach, księgowości i bhp – co musisz zmienić po nowelizacji kodeksu pracy w 2023 roku?

- badanie trzeźwości, ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej - nowe wyzwania, praktyczne instrukcje i najczęściej popełniane błędy przez HR i pracodawców. Audyt dokumentów wewnętrznych i procedur, najnowsze interpretacje przepisów, dobre praktyki

Awans na szefa – narzędziownik menedżera

- 6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.

odpowiedzialność członków zarządów oraz kadry menedżerskiej po nowelizacji KSH – wyzwania, zagrożenia i nowe obowiązki zarządzających spółkami kapitałowymi

jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji? Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami - warsztaty i studia przypadków

Praca zdalna – jak przygotować firmę do rewolucyjnych zmian?

- zorganizuj pracę zdalną bezpiecznie i zgodnie z prawem! Ogranicz ryzyka, wyeliminuj błędy, poznaj obowiązki pracodawcy i pracownika, wprowadź zmiany w dokumentach wewnętrznych, przygotuj nowe zapisy w regulaminie

Asertywny Szef

- trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

Analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

- jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy? - szkolenie dla menedżerów i niefinansistów

regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w 2023 roku – co musisz zmienić lub napisać od postaw po nowelizacji kodeksu pracy?

- audyt zgodności regulaminów z obowiązującymi przepisami. Gotowe narzędzia i wzory dokumentów do zastosowania w praktyce - optymalizacja rozwiązań, eliminacja błędów i ryzykownych zapisów

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami w 2023 roku. Nowe uprawnienia pracowników i odpowiedzialność menedżerów po zmianach kodeksu pracy.

jak zmienione przepisu kodeksu pracy wpłyną na obowiązki zarządzających pracownikami? Jakie są nowe uprawnienia pracowników? Jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków.

Mobbing w pracy, dyskryminacja i naruszenie dóbr osobistych – jak przeciwdziałać i zminimalizować ryzyko roszczeń pracowników? Wyjaśnienie skomplikowanych przypadków

- zmiany w prawie, skuteczne procedury antymobbingowe, dobre praktyki, orzecznictwo, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy.

Karate lidera – sztuka obrony przed presją i manipulacją pracowników

- warsztaty dla liderów, którzy na co dzień doświadczają negatywnej presji i manipulacji ze strony pracowników

Jak lider został strażakiem, czyli sztuka gaszenia pożarów w zespole. Jak zarządzać konfliktem, zmniejszyć napięcie i obniżyć emocje w zespole?

- dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania ? instrukcja obsługi konfliktu dla menedżerów

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące? Jak nowelizacja kodeksu pracy 2022/2023 wpłynie na dyscyplinowanie i kontrolę pracowników?

- stosowanie kar porządkowych, ryzyko przekroczenia uprawnień i najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami. Jak nowelizacja kodeksu pracy 2022 wpłynie na dyscyplinowanie i kontrolę pracowników?

zarządzanie finansami w projekcie

- jak szacować koszty i policzyć rentowność projektu. Jak zapewnić płynność finansową, minimalizować ryzyko błędnych decyzji finansowych i prawidłowo rozliczyć budżet projektu?

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych

- jakie dane analizować, z jakich metod korzystać by podnieść wyniki i odnieść sukces w sprzedaży. Szkolenie dla menedżerów i handlowców.

Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

- jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? - trening menedżerski z użyciem narzędzi wariograficznych

Awans na szefa

- jak odnaleźć się w nowej roli, zbudować autorytet, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?

Certyfikowany project manager

- Simple Project Management Method. Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

- rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i wzmacnianie odpowiedzialności za wyniki pracy

-  10 sprawdzonych narzędzi menedżera w burzliwych czasach

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

- techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef.

Menedżer doskonały – advanced management

- zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa

16 skutecznych technik radzenia sobie ze stresem w pracy – jak opanować stres w pracy?

- jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? Poznaj tajniki panowania nad emocjami w relacjach zawodowych. Niezawodne metody przekazuje Ekspert w walce ze stresem.

Odpowiedzialność i obowiązki pracodawców/osób kierujących pracownikami/służb bhp w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy

- sprawdź co Ci grozi za naruszenie przepisów i zasad bhp! Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

Jak rekrutować najlepszych. Wyzwania rynku pracownika. Zmiany w obszarze rekrutacji wywołane pandemią.

Język żyrafy czy język szakala? – poznaj receptę na poprawę komunikacji w biznesie i budowanie porozumienia w zespole

- praktyka komunikacji NVC w codziennej pracy i w trudnych sytuacjach zawodowych

Sztuka efektywności i zarządzania czasem – wyjątkowe, przykuwające uwagę i angażujące od pierwszej minuty warsztaty z Ekspertem w obszarze nawyków i poprawy efektywności

- jak w natłoku obowiązków pracować efektywniej, bez marnowania czasu, bez stresu, z satysfakcją? Opracowanie DOPALACZY SKUTECZNOŚCI - zestawu narzędzi do określenia priorytetów, planowania i zarządzania czasem.

Asertywny Szef

- trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

Cash flow dla menedżerów

-  jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

- wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w sytuacjach trudnych

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

- jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem? Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy

Komunikacja interpersonalna

- czyli rozmawiaj by wpływać, motywować, inspirować i nagradzać - zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

Ryzyko w projekcie dla praktyków

- jak zidentyfikować i zminimalizować ryzyko w projekcie?

Zetki w zespole = wyzwanie dla szefa i działu HR. Pokolenie z – czy wiesz jak nimi zarządzać, jak przeprowadzić onboarding, jak się komunikować i co je motywuje?

- tylko skuteczne modele kierowania

doskonalenie kwalifikacji audytorów wewnętrznych

- kompetencyjne warsztaty z zakresu doskonalenia procesu planowania, realizacji i dokumentowania audytów wewnętrznych. 

Optymalizacja procesów biznesowych zgodnie z metodyką six – sigma poziom yellow belt

Zwinność menedżerska

- czyli jak skutecznie zarządzać zmianą i podnosić efektywność w procesach biznesowych.

zarządzanie ryzykiem w biznesie

- zaawansowane techniki optymalizacji decyzji biznesowych i minimalizacja zagrożeń w biznesie

efektywna organizacja i zarządzanie zespołem

- milowy krok do doskonałości organizacji.

rola obserwacji w ciągłym doskonaleniu

- praktyczne wykorzystanie narzędzi i technik optymalizacji do rozwiązywania problemów.

lean management w praktyce

- skuteczne podejście do zarządzania procesami i wykorzystanie zespołu do optymalizacji działań w organizacji

Kultura organizacyjna firmy

- warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za identyfikację pracowników z organizacją

Assessment Center/Development Center

- najskuteczniejsza metoda oceny potencjału kandydatów do pracy oraz pracowników

Kpi – kluczowe wskaźniki efektywności

- w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji biznesowych, analizowaniu, raportowaniu realizacji celów firmy. Praktyczne warsztaty dla menedżerów.

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

- co czeka pracodawców i organizacje związkowe po 1 stycznia 2019 roku? Konsekwencje zmian i analiza wątpliwości interpretacyjnych. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Stres w pracy i wypalenie zawodowe

- jak radzić sobie ze stresem? - skuteczny trening zarządzania stresem

Zarządzanie zespołem – pokolenie X, Y, Z

- jak pogodzić interesy i sprawnie zarządzać pokoleniami w zespole? Jak uwalniać potencjał tkwiący w każdym pracowniku? Współpraca, komunikacja, motywowanie, budowanie zaangażowania i zapobieganie konfliktom - skuteczne narzędzia dla menedżera

Tarcza antykryzysowa w praktyce

- na jaką pomoc w obszarze podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń mogą liczyć firmy?

trening kreatywności, generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów w biznesie

jak rozwijać kreatywność, wychodzić poza schematy, generować nowe pomysły? Narzędzia i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

Prawo pracy a koronawirus i stan epidemii

- najważniejsze zmiany w prawie pracy, koronaustawa, nowa ustawa tarcza antykryzysowa. Kontrowersje, trudne przypadki i niejasności interpretacyjne.

Umowy handlowe w obliczu pandemii i po jej ustaniu

- siła wyższa, zaliczka, zadatek, kary umowne. Jak zabezpieczyć interesy firmy w obliczu braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań umownych? Jak zawierać nowe umowy i zminimalizować ryzyka w przyszłości?

30 kazusów Prawa Pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa

- jak reagować w trudnych sytuacjach? Jakie obowiązki mają pracodawcy i zarządzający pracownikami w związku z koronawirusem? Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z prawa pracy

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Prawo pracy dla menedżerów

najczęściej popełniane błędy przez Menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne - warsztaty i studia przypadków

Prowadzenie spotkań, zebrań, odpraw z pracownikami – podstawowe kompetencje menedżera

- jak zaangażować uczestników spotkania, mówić żeby nas słuchano i osiągnąć założony cel?

Pracownicze świadczenia pieniężne w 2020 roku

- najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i ich konsekwencje prawne, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych i trudnych przypadków, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

Skuteczne zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje – trudne decyzje.

- warsztaty opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Trenera Tomasza Sidewicza - Eksperta zarządzania, wywierania wpływu i kreowania autorytetu

Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

- czyli rozmawiaj by wpływać, motywować, inspirować i nagradzać - zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

Asertywność w pracy

- trening asertywności i wyznaczanie granic w biznesie. Zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów

- studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy

Zagrożenia korupcyjne i przeciwdziałanie korupcji w pracy

- dobre praktyki, wdrożenia, analiza ryzyka, kontrola wewnętrzna

Zarządzanie zespołem rozproszonym – management 3.0 z elementami Prawa Pracy

- zestaw narzędzi wspierających skuteczność Zespołu i Wirtualnego Menedżera

Zaawansowane taktyki i pułapki w negocjacjach

- jak zwyciężać w negocjacjach? Negocjacje dla zaawansowanych

Zwycięskie negocjacje Marcina Rogowskiego

- mind reading, mowa ciała, odkodowywanie prawdziwych intencji i ukrytych informacji biznesowych

Trudne negocjacje w biznesie z elementami perswazji i wywierania wpływu

- warsztaty opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Trenera Tomasza Sidewicza - Eksperta w zakresie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę

- jak zredukować zatrudnienie i nie popełnić błędów przy zwalnianiu pracowników - praktyczne wskazówki dla menedżerów i HR

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19 z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

- jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy i naliczanie urlopu? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia dr Piotr Wąż

Skuteczne zarządzanie zespołem – warsztaty prof. Zbigniewa Nęckiego

- knowledge Pills dla Menedżerów

Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

- poważne zmiany w przepisach, analiza skomplikowanych problemów, kolizje prawne, nowe interpretacje, orzecznictwo. Odpowiedzi na pytania, których nie znajdziesz w przepisach!

Trudne rozmowy z pracownikami – praktyka kierowania zespołem – Menedżer w akcji

- komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, złoty feedback, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – poważne zmiany przepisów

- co będą kontrolować związki zawodowe? Ważne zmiany w przepisach związane z Covid-19, ryzyko wprowadzenia wadliwych rozwiązań w porozumieniach i regulaminach, błędy popełniane przez pracodawców i ich konsekwencje prawne. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi wybitny Ekspert w obszarze rozwiązywania sporów zbiorowych i charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy.

Mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line

-  jak sprawić, by wirtualne spotkania były efektywne, interaktywne, inspirujące? 10 sprawdzonych narzędzi dla menedżerów

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

- kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej

Mistrzowskie zarządzanie zespołem rozproszonym

- tool box skutecznego Szefa

Mistrzowska komunikacja w pracy zdalnej

- jak skutecznie porozumiewać się z pracownikami w wirtualnym świecie i budować dobre relacje w zespole - metoda ABC i 10 niezawodnych narzędzi dla szefów i zespołów

Trudne negocjacje i renegocjacje – najskuteczniejsze taktyki w kryzysie

- jak wykorzystać sytuację rynkową na swoją korzyść? Trening z zawodowym negocjatorem.

Siła i potencjał MS Project w sprawnym zarządzaniu projektami – szkolenie prowadzi praktyk zarządzania projektami

- poprawa efektywności, oszczędność czasu i pieniędzy w planowaniu, harmonogramowaniu, kontroli, monitorowaniu i raportowaniu realizacji projektu. Najlepsze praktyki dla zespołów projektowych.

Lider zespołu projektowego. Leadership. Project team.

- sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi

Radzenie sobie ze stresem – siła i odporność lidera. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją.

- jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników?

Finanse dla menedżerów

- zarządzanie finansami w czasie burzy - co mówią liczby? Analiza danych, kosztów, ocena płynności i sytuacji finansowej firmy.

Ochrona sygnalistów i sygnalizowanie nieprawidłowości – nowe wyzwania i rewolucyjne obowiązki dla pracodawców, działów personalnych i compliance w świetle dyrektywy i projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

- jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Interpretacja obowiązków wynikających z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Praktyczne instrukcje i rozwiązania, wdrożenie procedur zgodnie z regulacjami RODO i innymi aktami prawnymi. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, gotowe wzory i formularze wspierające wdrożenia.

Kreatywny lider… droga na szczyt!

- jak być kreatywnym szefem i zbudować innowacyjny zespół? - twórcze podejście w zarządzaniu pracownikami

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

- 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

- jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli? Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP. Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów PIP w 2022 roku - jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?

Urlopy i inne zwolnienia od pracy po zmianach w 2022 roku. Wyzwania dla HR związane z wdrożeniem dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów

- jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy? Jak dyrektywa work-life balance zmieni polski Kodeks Pracy? Analiza skomplikowanych przypadków, nowe interpretacje, orzecznictwo.

Szkolenie komunikacja menedżera z zespołem – siła słów w rozmowach z pracownikami

- jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, wpływać, motywować, inspirować, nagradzać, udzielać informacji zwrotnej - zaawansowane warsztaty dla menedżerów prowadzi Senior trener i facylitator Management 3.0

Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie

- jak przygotować się do redukcji zatrudnienia?

Certyfikowany negocjator

- budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne - nowatorskie warsztaty

Rewolucyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w 2022 roku

rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, nowe obowiązki i ich konsekwencje wpływające na pracę zarządu, biura zarządu i rady nadzorczej. Prawo holdingowe.

Kontrola i monitoring pracowników –  jak kontrolować i monitorować pracowników zgodnie ze zmienionymi przepisami? Gdzie kończy się legalna kontrola, a zaczyna naruszanie dóbr osobistych?

- granice kontroli, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla pracodawców, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej

Czas pracy w 2023 roku. Jak zmiana kodeksu pracy wpłynie na rozliczanie czasu pracy? Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy?

- modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki

Siła feedbacku – 8 technik skutecznej informacji zwrotnej

- jak rozwijać skuteczność zespołu dzięki efektywnej informacji zwrotnej menedżera?

Czas na rozmowy rozwojowe – okresowe i roczne!

- jak je poprowadzić skutecznie i inspirująco? Jak wzbudzić w ludziach chęć do działania i rozwoju? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, różnicą zdań i emocjami? Kodeks dobrych praktyk dla menedżerów.

Urlopy i inne z zwolnienia od pracy

- udzielanie i rozliczanie urlopów. Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania

Inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera

- 45 strategii doskonalenia inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu zespołem

ISO 37301 – nowy standard systemów compliance

- jak wdrożyć nowy standard systemów compliance w 15 krokach i nadzorować procesy? Praktyczne instrukcje i rozwiązania, scenariusze postępowań wspierające wdrożenia

Inteligencja emocjonalna 3.0

- 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

RODO dla Menedżerów

- ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Niezbędnik dla pracodawców i zarządzających pracownikami

Zarządzanie zmianą

- jak wykształcić w pracownikach pozytywny stosunek do zmian, radzić sobie z ich obawami i oporem?

Cultural differences in business – Różnice kulturowe w biznesie

- różnice kulturowe w biznesie - specjalistyczne warsztaty dla osób pracujących w międzynarodowych zespołach lub delegowanych do pracy za granicę i wykorzystujących język angielski jako codzienne narzędzie pracy

English for meetings

- warsztaty językowe dla Specjalistów, Menedżerów, Asystentów Menedżerów przygotowujących, prowadzących i uczestniczących w spotkaniach biznesowych prowadzonych w języku angielskim

Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy

- prawne granice i przebieg kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu, procedury odwoławcze od decyzji Inspektora. Jak bezstresowo przejść kontrolę PIP i wpływać na jej przebieg?

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

- skutki prawne dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych ? analiza Orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki Sądów Pracy, koncepcja zmian w Ustawie o związkach zawodowych

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku ze zmianami organizacyjnymi fuzjami, przekształceniami lub restrukturyzacją przedsiębiorstwa

- najczęściej popełniane błędy skutkujące roszczeniami ze strony pracowników

Zmiany w prawie pracy i najnowsze orzecznictwo w sporach pracowniczych

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców - warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

Tworzenie i funkcjonowanie rad pracowników

- prawo do zapomnienia - warsztaty dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych

Menedżer mistrzem coachingu

- wyższy poziom zarządzania zespołem oparte na sile coachingu

Siła motywacyjnego DNA – nowe narzędzie zarządzania zespołem

- jak skutecznie motywować zespół do realizowania celów? - warsztaty dla menedżerów wg innowacyjnej metody Tamary Lowe

Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników – analiza kodeksu pracy i orzecznictwa sądów pracy

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców ? warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych?

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Akademia menedżera finansów i controllingu

- przygotowanie i interpretacja analiz finansowych przedsiębiorstw

Podnoszenie efektywności menedżerów z użyciem insights®discovery™

- jak dobrać współpracowników i stworzyć zgrany zespół?

Top menedżer – droga na szczyt

- warsztaty VIP dla Menedżerów zorientowanych na sukces w zarządzaniu zespołem

Cash flow dla managerów

- jak zarządzać gotówką w firmie, ocenić kondycję i płynność finansową, podejmować skuteczne decyzje menedżerskie?

Rozwiązywanie umów o pracę

Jak uniknąć błędów przy rozwiązaniu umowy o pracę? - ocena prawidłowości działań pracodawcy względem pracowników w zakresie wszelkich sposobów ustania stosunku pracy, uwzględniająca praktyki sądów pracy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego

Rozmowy oceniające i siła feedback’u w pracy menedżera

- egzekwowanie, ocenianie, dyscyplinowanie, motywowanie, trudne rozmowy o wynikach pracy - zaawansowane warsztaty dla Menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

Odwaga i odpowiedzialność managera 1.0

- jak podejmować decyzje, które są jednocześnie racjonalne, skuteczne i mądre?

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

- trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich i budowania zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu wg Laloux

- nowatorski model zarządzania organizacją i organizowania pracy zespołowej.Inspirujący warsztat dla HR.

Speaking for impact – tips tools techniques for speeches and presentations

- techniki zwiększające siłę prezentacji i wystąpień publicznych w języku angielskim

Szkolenia i kursy dla menedżerów


Proponujemy unikalne szkolenia i kursy dla menedżerów w formie ekskluzywnych warsztatów zakończonych indywidualnym feedbackiem rozwojowym. Podczas szkoleń wzniesiesz swe umiejętności na wyższy poziom i wypracujesz swój osobisty zestaw narzędzi biznesowych.
Nasi trenerzy to doświadczeni praktycy, dzięki którym optymalnie wykorzystasz każdą minutę szkolenia i udoskonalisz swoje umiejętności menedżerskie.
Do najczęściej wybieranych szkoleń i kursów dla menedżerów należą:

 • Szkolenie Menedżer doskonały
 • Szkolenie Asertywny szef
 • Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów
 • Szkolenie Finanse dla nie finansistów
 • Szkolenie Zarządzanie zespołem
 • Szkolenie Skuteczny lider zespołu UR i produkcji
 • Szkolenie Stres w pracy menedżera

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.