In

Zrozumieć Incoterms

Eksperci Incoterms oceniają, że nawet 70% handlowców i kupców na świecie (Polska nie jest tu wyjątkiem), nie zna reguł Incoterms, nie potrafi się nimi posługiwać albo ma o nich mgliste pojęcie.
Co gorsza beztrosko wpisując trzy litery, np.
cif incoterms
cip incoterms
cpt incoterms
fca incoterms
fob incoterms
włączają konkretne zapisy do swojego kontraktu dotyczące warunków dostawy, podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między kupującego i sprzedawcę.

Tak bardzo nieodpowiedzialne podejście do transakcji międzynarodowych może dużo kosztować Twoją firmę.

Na szczęście możesz to zmienić!

Incoterms to wygodne, gotowe do użycia części umowy, które po wprowadzeniu do kontraktu regulują obowiązki sprzedającego i kupującego, a jest ich przecież niemało, dlatego należy je doprecyzować na piśmie.

Zanim towar dotrze do kupującego warto ustalić, kto w którym momencie podróży odpowiada za jego kondycję, kto opłaca koszty transportu, ubezpieczenia, odprawy celnej, czynności tranzytowych, czy inne, które mogą się pojawić podczas realizacji umowy. Warto ustalić, kto jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność dokumentacji celnej.

Incoterms w handlu zagranicznym – 5 rad Eksperta!

 1. First things first.
  należy nabyć publikację Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) w Paryżu poprzez ich stronę internetową http://store.iccwbo.org/incoterms-2010 (angielska wersja językowa), lub wersję polsko-angielską, poprzez stronę internetową Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej https://www.iccpolska.pl/pl/publikacje?pid=7 (wydawnictwo nie jest dostępne w księgarniach).
  Jedyną oryginalną wersją Incoterms jest angielska wersja językowa. Każdy kraj, na swoje potrzeby, dokonuje przekładu, który nie ma wiążącego charakteru. W Internecie nie ma pełnego tekstu reguł Incoterms 2010, są tylko ogólne omówienia!
 2. Przeczytać publikację!
  Obowiązkowo „Wprowadzenie”, dalej „Noty wyjaśniające” do poszczególnych reguł Incoterms, wreszcie same reguły.
 3. Konstrukcja wszystkich reguł Incoterms jest zawsze taka sama.
  Każda reguła Incoterms precyzyjnie definiuje po 10 wzajemnych obowiązków Sprzedającego i Kupującego w związku z dostawą towaru. Obowiązki Sprzedającego wobec Kupującego są numerowane od A1 do A10, a obowiązki Kupującego wobec Sprzedającego są numerowana od B1 do B10. Nazwy (tytuły) wzajemnych obowiązków są identyczne w każdej regule Incoterms, natomiast zmienia się ich zakres, zależnie od wybranej reguły.
 4. Posłużenie się w kontrakcie trzyliterowym skrótem reguły Incoterms (np. EXW, FCA, CPT itp.), wywołuje określony skutek prawny, a mianowicie treść danej reguły staje się integralną częścią kontraktu, z taką samą mocą, jak inne klauzule kontraktowe. Jednakże reguły Incoterms mają charakter ogólnych warunków dostawy co oznacza, że strony mogą je modyfikować, żeby dostosować je do swoich potrzeb, rodzaju towaru, gałęzi transportu itp. Postanowienia umowne (modyfikacje) mają pierwszeństwo przed postanowieniami użytej reguły Incoterms. Zaleca się dużą ostrożność przy modyfikacji reguł.
 5. Zapisać się na nasze szkolenie Incoterms i nauczyć się minimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie towarów poprzez stosowanie właściwych reguł. Zadbaj o swój rozwój osobisty już dziś! Poznaj warunki Incoterms.

Wskazówki opracował członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej, trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową.


Innych specjalistów zainteresowały także artykuły:

Redukcja kosztów zakupów
Wybór dostawcy: Kryteria wyboru dostawcy
Kryteria oceny dostawcy, czyli jak kształtować długookresowe relacje z dostawcą?

redukcja-kosztow-zakupow w firmie
kryteria i metody-kwalifikacji-dostawców i audyt
effect-szkolenie-ocena-dostawcow-kryteria-oceny--kopia-min-audyt dostawcy
depresja-pourlopowa-effectstres-w-srodowisku-pracy