In

Podwładny, pracownik, czy współpracownik…

Byłam wielokrotnie świadkiem, gdy menedżerowie znanych firm, które inwestują w szkolenia biznesowe, psycholodzy biznesu, a nawet coache dla określenia współpracownika używają słowa PODWŁADNY.
Na pewno również spotkaliście się z tym terminem, a być może sami sięgacie po to słowo dla określenia ludzi, z którymi współpracujecie!

Zapytałam psychologa i trenera rozwoju osobistego, Olgę Borgieł, co o tym sądzi i czy słowo PODWŁADNY nie powinno zostać odłożone na półkę z innymi „obciachowymi” terminami?

Żeby zgłębić temat zaglądnęłyśmy do Słownika Języka Polskiego, gdzie słowo PODWŁADNY zdefiniowane jest jako:

  1. osoba pełniąca określoną funkcję i pozostająca pod czyimś dowództwem, władzą; podkomendny
  2. obywatel królestwa; poddany

Idąc dalej i kontestując synonimy słowa PODWŁADNY znalazłyśmy:

asystent, człowiek, człowiek pracy, pomocnik, pracobiorca, pracownik, ręce do pracy, robotnik, siła robocza, urzędnik, współpracownik, zatrudniony, zwierzchnik, podwykonawca, wykonawca, zleceniobiorca, poddany, podkomendny, podległy, podporządkowany, subaltern, chłop pańszczyźniany, niższy.

I niezmiennie kiedy z ust menedżerów, szefów, dyrektorów słyszymy słowo „PODWŁADNY”, kiedy mówią o osobach w zespole mocno się wzdrygamy.

Bo co słowo PODWŁADNY oznacza dla relacji międzyludzkich?

Czysty feudalizm. Średniowiecze. Pańszczyźnianą pracę.
Niewspółmierną władzę nad ciałem i duszą Sinobrodego.
Poddańczość. Zniewolenie.
Wyznaczenie linii pionowej, a nie poziomej w relacjach. Jam jest Pan Twój, a Ty moim sługą.

Czy takie konotacje są na miarę współczesnego przywództwa i organizacji turkusowych?
Powiecie – wielkie słowa i zwykłe czepianie się.

Czyżby?

To może prościej.

Czy takie konotacje są na miarę partnerskich relacji, zespołu, współpracy, współdziałania?

Jak z podwładnym można współpracować?

Nie można, bo podwładnemu się zleca.

Jak podwładny może wypowiadać własne zdanie?

Nie może, ma słuchać.

Jak podwładnego motywować?

Kijem i marchewką.

Czy istnieją różnice w podejściu do zespołu menedżera, który mentalnie ma podwładnych, od menedżera, który mentalnie ma współpracowników?

Z naszych doświadczeń, wynika, że tak.
Na kompetencje menedżerskie składają się bowiem predyspozycje, postawy, wiedza i umiejętności.

A słowa, których używamy wyznaczają mapę naszego świata. Są symbolami naszych postaw. Określają i wyrażają nasze emocje. Są podstawą naszego zachowania. Również w zarządzaniu.

To oczywiście nasz punkt widzenia, wartości, którymi się kierujemy w zarządzaniu, i które propagujemy na naszych szkoleniach dla menedżerów.


Zapraszamy na jedno z najlepszych szkoleń na runku z zakresu zarządzania zespołem, gdzie znajdziesz wiele inspiracji, przykładów i  praktycznych narzędzi budowania autentycznego zaangażowania zespołów, a także zapoznasz się z metodologią prowadzenia analizy zaangażowania w zespole. Po tym szkoleniu zarządzanie będzie zdecydowanie efektywniejsze.


Autorki artykułu: Olga Borgieł i Joanna Jarosz-Opolka

Trener, coach, konsultant Effect. Zajmuje się psychologią biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zarządzania różnorodnością, zarządzania wiekiem, modeli kompetencji i oceny pracowniczej, przywództwa i komunikacji w zarządzaniu zespołami.

Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie różnorodnością
Feedback

zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
zarządzanie różnorodnością w zespole
feedback-w-pracy
obsluga trudnego klientatechniki-aktywnego-sluchania