In

TWI szkolenia – skuteczny instruktaż w przemyśle

TWI jako instruktaż w przemyśle od dawna odnosi sukcesy w środowiskach przemysłowych i usługowych. System szkoleń pracowników wg TWI został wykorzystany po raz pierwszy w USA podczas II wojny światowej po raz pierwszy w USA podczas II wojny światowej. W 1951 r. TWI wdrożyła Toyota. Od tego momentu TWI stał się kluczowym elementem systemu produkcyjnego i tak pozostało do dzisiaj. Około 2000 roku TWI zostało ponownie odkryte jako „Sekret Toyoty” lub „Ludzka strona Lean” i od tego czasu po raz kolejny zademonstrowało swoją wartość w przemyśle i usługach, we wszystkich środowiskach, w których ważne jest bezpieczeństwo, jakość, stabilność i wydajność.

TWI – wyniki

Podczas II Wojny Światowej 1 000 000 średnio zaawansowanych menedżerów i zaawansowanych pracowników zostało przeszkolonych w zakresie instruowania pracy, 490 000 w obszarze relacji z pracownikami i 240 000 w metodach pracy. Wyniki w firmach były spektakularne, dzięki czemu:

 • 86% zwiększa wydajność o co najmniej 25%
 • 100% skróciło okres szkolenia o co najmniej 25%
 • 55% zmniejszyło brakowość o co najmniej 25%
 • 100% zmniejszyło skargi pracowników

Czy TWI nadal działa?

Po pierwsze, wdrożenie programu TWI ciągle poprawia takie kluczowe wskaźniki efektywności jak: bezpieczeństwo pracy, produktywność, jakość, czy awaryjność maszyn. Dowodzą tego wyniki z firmy Cooper Standard Automotive, gdzie w 20 fabrykach w Europie, dzięki programowi TWI, udało się osiągnąć:

 • zwiększenie produktywności pracy średnio o 17,55%,
 • zredukowanie poziomu braków średnio o 35,83%.

(Dane z 2017 roku pochodzące ze studium przypadku firmy Cooper Standard Automotive z Konferencji Lean Management)

TWI Instruktaż w przemyśle – dlaczego warto go wdrożyć?

 • System szkoleń wg TWI generuje współpracę i pozytywne relacje między pracownikami
 • System szkoleń wg TWI uczy przełożonych, jak szybko i skutecznie szkolić operatorów, monterów..
 • System szkoleń wg TWI ustanawia i utrzymuje standaryzację pracy
 • System szkoleń wg TWI ulepsza metody pracy
 • System szkoleń wg TWI tworzy bezpieczne środowisko pracy
 • System szkoleń wg TWI skutecznie rozwiązują problemy w pracy z ludźmi

TWI pokazuje mistrzom jak przygotować plan treningowy, skupiając się na najważniejszych punktach i przedstawiając je w prosty sposób. 

Nowi pracownicy często są przeładowani zbyt dużą ilością informacji i nie pamiętają wszystkiego, czego uczą się podczas szkolenia. Metoda TWI obejmuje informowanie pracowników o sposobie wykonania procesu, pokazanie, jak to zrobić, a następnie powtórzanie czynności przez pracownika.

TWI Instruktaż w przemyśle – korzyści dla firmy

 • Aby realizować projekty standaryzacji, ciągłego doskonalenia, wprowadzania nowych metod lub przyjmowania modelu organizacyjnego Lean Manufacturing, menedżerowie średniego i niższego szczebla muszą mieć możliwość pełnej współpracy swoich zespołów. W tym celu muszą rozwinąć 2 kluczowe umiejętności, które są nauczane w modułach TWI.
 • Zwiększając rolę menedżerów średniego i niższego szczebla, poprawiasz wyniki w firmie – efektywność i jakość pracy
 • Program umożliwia firmom wykorzystanie pełnego potencjału swoich pracowników, zapewniając natychmiastowy zwrot z inwestycji.

TWI – metodologia

Celem metodologii TWI jest osiągnięcie przez instruktorów (kadrę niższego i średniego szczebla):

 • Dogłębnej znajomości pracy
 • Umiejętności wpływania na środowisko pracy
 • Umiejętność ciągłego doskonalenia metod i procesów produkcyjnych

Z TWI wynika, że kluczem do osiągnięcia tych trzech warunków są liderzy zespołów roboczych: liderzy obszarów, brygadziści, mistrzowie, kierownicy.

Instruktor TWI – 5 kluczowych kompetencji , które wymagają rozwoju by skutecznie wykonywać szkolenia:

WIEDZA O PRACY
To, co wyróżnia firmę spośród innych: maszyny, procesy, materiały, narzędzia, technologie

WIEDZA O ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zasady firmy, przepisy prawne, zwyczaje, harmonogramy, kalendarze, hierarchie, cele …

KOMPETENCJE DO ROZWIJANIA INNYCH
Pomóż rozwijać dobrze wyszkolonych pracowników, aby:

 • mieli mniej problemów z jakością
 • unikali wypadków
 • nie powodowali uszkodzeń maszyn i narzędzi
 • aby byli bardziej wszechstronni w obszarach pracy
 • skracali czas szkolenia dla nowych operatorów

KOMPETENCJE W POPRAWIANIU METOD DOSKONALENIA PRACY
Menedżer zajmuje się najbardziej efektywnym wykorzystaniem personelu, maszyn i narzędzi, analizowaniem każdej operacji w celu łączenia i redystrybucji operacji upraszczających ją

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE 
Umiejętność pracy z ludźmi.

Są to podstawowe zasady, które stosowane codziennie, pozwalają utrzymać płynność stosunków pracy i zapobiegają konfliktom. Kiedy pojawia się konflikt kierownicy wiedzą, jak poradzić sobie z sytuacją, aby zminimalizować problem.

Znajomość pracy i odpowiedzialności jest różna dla każdej firmy i musi być rozwijana wewnętrznie przez firmy. Jednak pozostałe kompetencje są wspólne dla wszystkich organizacji i sektorów, a misją firmy Effect Ośrodek Szkoleń i Informacji  jest pomoc w rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla w szkoleniu innych.

Podsumowanie rozważań na temat szkolenia pracowników zgodnie z TWI

Ludzie to nie maszyny, a TWI uczy przełożonych jak uzyskać pełne zaangażowanie ludzi w pracę, zarówno sercem, jak i umysłem, bez względu na to, jak mało istotna może się ona im początkowo wydawać.

Patrick Graupp

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI, zostać Instruktorem TWI,  zainwestować w rozwój osobisty, rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie, weź udział w szkoleniach firmy szkoleniowej Effect.


Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie różnorodnością
Feedback

zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
zarządzanie różnorodnością w zespole
feedback-w-pracy
profesjonalna-obsluga-trudnego-klientaobsluga trudnego klienta