Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Umowy zakupowe w 2024 roku – na co kupiec musi uważać podpisując umowy z dostawcami?

- jak nowe realia gospodarcze i zmiany w prawie wpłynęły na kształt zawieranych umów zakupowych i warunki współpracy z dostawcami? Na co zwrócić uwagę, jak zminimalizować ryzyka i zabezpieczyć firmę?

Power Query w Excelu, czyli raportowanie od ręki

- jak z wielu różnych plików szybko zrobić jeden wartościowy raport?

Zarządzanie nieruchomościami – przeglądy i kontrole stanu technicznego, dokumentacja – praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2024 roku

- eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elektromobilność oraz centralna ewidencja emisyjności budynków

Rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230/UE – przełomowe zmiany dla użytkowników i producentów. Przygotowanie do kontroli PIP.

- jak dostosować zakład do nowych wymagań bezpieczeństwa? Nowe wymagania zasadnicze, nowy katalog maszyn podlegających kontroli, maszyny wysokiego ryzyka, nowe definicje, istotna modyfikacja i konsekwencje prawne takiej modyfikacji, zmiany w dokumentacji.

Czas pracy w 2024 roku. Jak ostatnie zmiany kodeksu pracy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Jak nie popełnić błędów przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy?

- modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki

Szkolenie Prawo budowlane w 2024 roku – ważne zmiany od 1 sierpnia br. i ich konsekwencje dla inwestorów i przedstawicieli administracji. Uporządkowanie aktualnego stanu prawnego w świetle ostatnich nowelizacji

- jak odnaleźć się w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji realizując inwestycję budowlaną?

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Awans na szefa

- jak odnaleźć się w nowej roli, zbudować autorytet, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?

Cyfrowa książka obiektu budowlanego – ułatw sobie życie, nie zwlekaj!

- jak wypełniać c-KOB - strona po stronie (ekran po ekranie)?

Bhp przy organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2024 roku

- jak przygotować zakład do kontroli? Instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, zapobieganie wypadkom, przykłady dobrych praktyk

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy. Budowanie autorytetu, komunikowanie, delegowanie i rozliczanie z zadań, feedback, motywowanie i budowanie zaangażowania, zarządzania konfliktem i rozwiązywanie trudnych sytuacji na halach produkcyjnych.

Racjonalna gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zmienionej karty oceny palet z kwietnia 2024 roku

-  kontroluj i minimalizuj koszty obrotu paletami - zarządzaj z głową i ołówkiem w ręku!

Lean w magazynie i logistyce

- sprawdzone sposoby optymalizacji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Społeczny Inspektor Pracy w 2024 roku – skuteczny rzecznik i obrońca praw pracowniczych

- jak w praktyce reprezentować interesy pracowników i być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podpowiada praktyk - wieloletni nadinspektor PIP. Zmiany z 22.09.2023 r. rozszerzające ochronę przed zwolnieniem Społecznych Inspektorów Pracy

Power Query w Excelu, poziom 2, czyli jeszcze bardziej zaawansowane raportowanie od ręki

- jak wyciągnąć z Power Query więcej? Jak radzić sobie z błędami ? jak je znaleźć i unieszkodliwić? Pobawimy się ważnymi funkcjami języka programowania M, poznasz czary ukryte w opcji dzielenia kolumn i wiele więcej...

Zarządzanie flotą samochodów osobowych i dostawczych w 2024 roku – flota w czasie rewolucyjnych przemian i nowej rzeczywistości gospodarczej

- optymalizacja procesów, procedur i kosztów

brygadzista, mistrz, lider – skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym. Miękkie kompetencje kontra twarda rzeczywistość.

- wsparcie dla szefów z pierwszej linii ognia

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

- podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

Rewolucyjne zmiany w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych – praktyka kontrolna

- nowe rozporządzenie ciśnieniowe, dyrektywy, normy zharmonizowane, montaż instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika - kontrole urządzeń, wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2024 roku

- jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? - nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji

Zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – zalecenia pip, dobre praktyki, minimalizacja ryzyka wypadków

- szkolenie aktualizujące wiedzę dla przedstawicieli dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych, hakowych

LOCKOUT TAGOUT- poprawa bezpieczeństwa pracowników, eliminacja ryzyka wypadków. Wdrożenia, szkolenia, doskonalenie systemu i doświadczenia pokontrolne i powypadkowe PIP

- jak krok po kroku zapobiegać wypadkom podczas remontów i konserwacji maszyn i urządzeń? - procedury, instrukcje, zabezpieczenia, audyty, doskonalenie systemu. Najlepsze praktyki, granice odpowiedzialności osób kierujących pracownikami, doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Inspektorów PIP.

Lean w magazynie

- optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Wypadki przy pracy w 2024 roku

- zmiany w karcie wypadku, praca zdalna a wypadek, alkohol a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – przygotuj firmę do kontroli czasu pracy w oparciu o wytyczne na 2024 rok i najnowsze orzecznictwo

- jak przygotować się do kontroli czasu pracy w warunkach modyfikacji harmonogramów, zmian grafików, pracy zdalnej, stosowania elastycznego czasu pracy? Audyt czasu pracy i analiza skomplikowanych przypadków uczestników. 27 najciekawszych stanowisk Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które musisz znać i stosować

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

- efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

- doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Środki ochrony indywidualnej w 2024 roku – nowości, zmiany w przepisach, dobre praktyki

- dobór, stosowanie i wymagania dla środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy - zmiany w przepisach. Odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami ? wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów przez służby bhp. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP

Kpi w produkcji

- jak mierzyć efektywność produkcji, kontrolować wykonanie planów, usprawniać procesy i raportować o wynikach?

Zarządzanie produkcją – skuteczne narzędzia doskonalenia jakości produkcji

- FMEA, PPAP, 8D, raport A3 w procesie produkcji

Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki i w energetyce

- planowanie i modyfikacja grafików, rozliczanie czasu pracy. Eliminacja błędów i złych praktyk.

Czas pracy po zmianach przepisów i orzecznictwa

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Szkolenie Instruktaż Stanowiskowy wg TWI. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

- szkolenie dla liderów produkcji, UR - doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy.

Wypadek przy pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu

- praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

Optymalizacja kosztów produkcji

- Skuteczne narzędzia redukcji kosztów

Zarządzanie łańcuchem dostaw

- jak kontrolować, obniżać koszty, mierzyć efektywność procesów w łańcuchu dostaw?

Zarządzanie flotą samochodową

- planowanie, prognozowanie, kalkulowanie i działania prewencyjne. Optymalne metody redukcji kosztów i ryzyk flotowych.

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19 z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

- jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy i naliczanie urlopu? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia dr Piotr Wąż

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje istniejących obiektów budowlanych w 2022 roku

- dokumenty, aktualne przepisy, procedury, błędy i pułapki wynikające z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – III część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

- kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej

Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń i układów hydraulicznych

- trafna diagnoza stanu technicznego - szybkie usuwanie usterek, eliminacja niesprawności

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – 60 skomplikowanych kazusów z rozwiązaniami. V część.

- warsztaty dla specjalistów bhp i kadr

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

- skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

Resurs UDT w praktyce

- nowe wzory przeglądów specjalnych i obliczania resursu obowiązujące od listopada 2020 roku. Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego.  Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.

Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu UDT. Dobre praktyki w zakresie doboru, oceny zużycia, magazynowania, konserwacji, regeneracji zawiesi. Najnowsze przepisy, interpretacje, kontrole i zalecenia Inspektorów UDT.

- szkolenie dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych przedstawi wieloletni Inspektor UDT

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

- nowe instrukcje eksploatacji, ważne zmiany w świadectwach kwalifikacji wynikające z nowego prawa energetycznego (od 3 lipca 2021r.), kazusy, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy

Szkolenie Excel dla działu produkcji – gotowe narzędzia planowania, zarządzania i rozwiązywania problemów produkcyjnych

- wspomaganie i optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

- jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli? Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP. Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów PIP w 2022 roku - jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – zero wypadków na Twojej zmianie!

- wzrost standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników.

Kontrola i monitoring pracowników –  jak kontrolować i monitorować pracowników zgodnie ze zmienionymi przepisami? Gdzie kończy się legalna kontrola, a zaczyna naruszanie dóbr osobistych?

- granice kontroli, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla pracodawców, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej

TPM, SMED I 5S w produkcji i utrzymaniu ruchu

- najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji

Zarządzanie projektem w zakupach

- jak skutecznie zarządzać projektem na potrzeby zakupów?

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w działach technicznych – zero wypadków na Twojej zmianie!

- wzmocnienie standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i skuteczne narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Interaktywne warsztaty on-line dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników.

Optymalna gospodarka zapasami

- jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?

Książka obiektu budowlanego w 2023 roku. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

- kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, trudne przypadki i analiza błędów w dokumentacji. Najnowsze wytyczne na 2023 rok. Książka obiektu budowlanego w wersji elektronicznej

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku. Jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy?

- wyzwania dla HR - praktyka stosowania nowych przepisów i... nie tylko. Analiza skomplikowanych przypadków, nowe przepisy i interpretacje, orzecznictwo.

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – najnowsza VI edycja 2023

- pakiet gotowych interpretacji i rozwiązań dla specjalistów bhp i kadr

Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami

- sprawdź jakie masz obowiązki, za co odpowiadasz i z jakim ryzykiem wiąże się zarządzanie ludźmi?

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

- wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, autorytet szefa i panowanie nad emocjami

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

- 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

Odpowiedzialność i obowiązki osób kierujących pracownikami/pracodawców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy

- sprawdź co Ci grozi za naruszenie przepisów i zasad bhp! Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

TWI – szybkie wdrażanie nowych pracowników do pracy

-  poprawa jakości pracy, zwiększenie wydajności i tempa pracy niedoświadczonych pracowników, redukcja awarii maszyn. Wyzwania dla kierujących pracownikami - liderów zmian, mistrzów produkcji, brygadzistów i służb bhp w obszarze szkoleń stanowiskowych.

Warsztaty w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji i organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych

- jak krok po kroku samodzielnie przygotować nowe instrukcje eksploatacji zgodnie z rewolucyjnymi zmianami przepisów? Nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 roku i jego interpretacja prawna z 12 sierpnia 2022 roku. Niezbędnik dla osób odpowiedzialnych za bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Kazusy, nowe interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – niezbędnik dla UR, produkcji, bhp

- zgodnie z nową dyrektywą maszynową, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, założenia nowego rozporządzenia w sprawie maszyn 2023/1230/UE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

Kontrola państwowej inspekcji pracy w działach produkcji i UR – bądź przygotowany, nie daj się zaskoczyć Inspektorowi!

- jak przygotować się do wizyty inspektora PIP w zakładzie? Audyt bhp w działach technicznych w oparciu o listy kontrolne stosowane przez Inspektorów PIP

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych – jakie obowiązki, przepisy, orzecznictwo, stanowiska organów i interpretacje musisz znać realizując inwestycję budowlaną?

- zgody, pozwolenia, zgłoszenia, opinie i inne wymagania. Warsztaty dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

- zgodnie z dyrektywą maszynową i nowym rozporządzeniem w sprawie maszyn 2023/1230/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników?

- wskaźniki i mierniki, normowanie czasu pracy, chronometraż

Warsztaty wypełniania elektronicznej książki obiektu budowlanego – nowe przepisy w prawie budowlanym

- jak w praktyce krok po kroku prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB? 

Organizacja czasu i poprawa efektywności pracy zespołów utrzymania ruchu i produkcji

- 10 sposobów na poprawę wydajności w pracy - szkolenie dla liderów UR i produkcji

Controlling logistyczny

- metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia

Controlling produkcji

- warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za wydajność obszaru produkcyjnego, zarządzanie kosztami wytworzenia, rentowność produktów i obliczanie wskaźników wydajnościowych w produkcji

Lean manufacturing – techniki i narzędzia odchudzonej produkcji v.2

- poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym

Technika smarownicza i układy centralnego smarowania w strategii utrzymania ruchu

- dobór optymalnych rozwiązań w zakresie smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych, zapewnienie niezawodnej pracy

Gazy techniczne w zakładzie produkcyjnym

- bezpieczna eksploatacja, modernizacja, remonty oraz lokalizacja i usuwanie awarii instalacji na gazy sprężone i parę technologiczną - analiza wątpliwości interpretacyjnych i zalecenia Inspektorów UDT

Redukcja kosztów produkcji przy użyciu lean manufacturing, kaizen, smed i grupowego rozwiązywania problemów

- szkolenie dla kierowników technicznych i produkcji, szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, inżynierów procesów prowadzone w oparciu o grę symulacyjną

Lean management

- jak skutecznie usprawnić organizację produkcji, zredukować koszty, podnieść jakość produktów oraz uelastycznić reakcję na potrzeby Klienta? - warsztaty doskonalące procesy produkcyjne w firmie

Smed – szybkie przezbrojenia maszyn i urządzeń

- wypracowanie rozwiązań doskonalących

Uprawnienia i obowiązki społecznego inspektora pracy

- co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? - warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

Zarządzanie zapasami i magazynem

- metody redukcji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

Negocjacje z dostawcami i kooperantami

- zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych?

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Inwentaryzacja środków trwałych i zapasów w przedsiębiorstwie

- symulacja spisu z natury ? warsztaty umiejętności

Szkolenia i kursy: Utrzymanie Ruchu, Produkcja i BHP


Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT z Gliwic od samego początku swojej działalności organizuje szkolenia w zakresie Utrzymania Ruchu, Produkcji i BHP. Wysoka skuteczność naszych kursów wynika z wieloletniej współpracy z wysokiej klasy ekspertami UDT i PIP.
Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy aktualną wiedzę, najlepsze praktyki inżynierskie, które optymalizują działania w zakresie produkcji i UR.
Doskonale rozumiemy potrzeby Służb Utrzymania Ruchu dlatego proponujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte dostosowane do konkretnych wymagań naszych klientów.

Tematyka naszych szkoleń jest niezwykle szeroka – od ciekawych propozycji dotyczących controllingu inwestycyjnego, przez wymagania i kontrole PIP i UDT dla maszyn i urządzeń technicznych, redukcję kosztów produkcji, po prewencję i eliminację wypadków przy pracy. Ponadto polecamy szkolenia Lean Management i Lean Manufacturing, w czasie których omawiamy techniki 5S, SMED, TPM oraz system ciągłego doskonalenia Kaizen.

Uczymy, jak dostosować maszyny i urządzenia techniczne do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE, jakie wymogi stawiają przed producentami nowe dyrektywy: maszynowa 2006/42/WE, ATEX 2014/34/UE, ciśnieniowa 2014/68/UE i niskonapięciowa LVD 2014/35/UE. Nasi Eksperci przekazują praktyczne wskazówki w zakresie opracowania nowych instrukcji organizacji pracy oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.