Szkolenia
Prawo Budowlane

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Środki ochrony indywidualnej w 2024 roku – nowości, zmiany w przepisach, dobre praktyki

- dobór, stosowanie i wymagania dla środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy - zmiany w przepisach. Odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami ? wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów przez służby bhp. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP

Cyfrowa książka obiektu budowlanego – ułatw sobie życie, nie zwlekaj!

- jak wypełniać c-KOB - strona po stronie (ekran po ekranie)?

Zarządzanie nieruchomościami – przeglądy i kontrole stanu technicznego, dokumentacja – praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2024 roku

- eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elektromobilność oraz centralna ewidencja emisyjności budynków

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym w 2024 roku

- jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi?

Szkolenie Prawo budowlane w 2024 roku – ważne zmiany od 1 kwietnia br. i ich konsekwencje dla inwestorów i przedstawicieli administracji. Uporządkowanie aktualnego stanu prawnego w świetle ostatnich nowelizacji

- jak odnaleźć się w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji realizując inwestycję budowlaną?

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych – jakie obowiązki, przepisy, orzecznictwo, stanowiska organów i interpretacje musisz znać realizując inwestycję budowlaną?

- zgody, pozwolenia, zgłoszenia, opinie i inne wymagania. Warsztaty dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego

Umowy handlowe w obliczu pandemii i po jej ustaniu

- siła wyższa, zaliczka, zadatek, kary umowne. Jak zabezpieczyć interesy firmy w obliczu braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań umownych? Jak zawierać nowe umowy i zminimalizować ryzyka w przyszłości?

Roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje istniejących obiektów budowlanych w 2022 roku

- dokumenty, aktualne przepisy, procedury, błędy i pułapki wynikające z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego

Nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – warsztaty dla wykonawców

- jak zwiększyć skuteczność ofertowania, wygrać przetarg i wykonać zamówienie po nowelizacji? Nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne. 

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

- skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

- jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli? Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP. Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów PIP w 2022 roku - jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?

Proces budowlany krok po kroku

jak zmiany przepisów wpłynęły na obowiązki i uprawnienia uczestników procesu inwestycyjnego? Błędy i pułapki po zmianach przepisów Prawa budowlanego. Kontrowersje, orzeczenia, nowe interpretacje.

Umowy o roboty budowlane w czasach zawirowań gospodarczych i dynamicznych zmian cen

- klauzule waloryzacyjne, zabezpieczenia umowne, odstąpienie od umowy a rozliczenie wykonanych robót, odmowa odbioru. Jak skutecznie zabezpieczyć interesy firmy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji? Najczęściej popełniane błędy na etapie zawierania kontraktu i ich konsekwencje

Książka obiektu budowlanego w 2023 roku. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

- kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, trudne przypadki i analiza błędów w dokumentacji. Najnowsze wytyczne na 2023 rok. Książka obiektu budowlanego w wersji elektronicznej

prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?

- jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej w procesach zakupowych i sprzedażowych? Profilaktyka antykorupcyjna. Wytyczne CBA. Warsztaty dla kupców, handlowców, pracowników działu inwestycji i zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego od 1 października 2023 roku – warsztaty dla zamawiających i wykonawców

- jak się ustrzec ryzyka odpowiedzialności? Sprawdzone metody i techniki, które pomogą Ci unikać pułapek korupcji, konfliktu interesów, zmowy przetargowej i innych form zakłócenia postępowania!

Kontrola państwowej inspekcji pracy w działach produkcji i UR – bądź przygotowany, nie daj się zaskoczyć Inspektorowi!

- jak przygotować się do wizyty inspektora PIP w zakładzie? Audyt bhp w działach technicznych w oparciu o listy kontrolne stosowane przez Inspektorów PIP

Najem komercyjny – biura, magazyny, powierzchnie produkcyjne i handlowe. Warsztaty dla najemców i wynajmujących

- jak negocjować, zawierać i zabezpieczać umowę najmu komercyjnego? Błędy i pułapki w zapisach i postanowieniach umownych.

Warsztaty wypełniania elektronicznej książki obiektu budowlanego – nowe przepisy w prawie budowlanym

- jak w praktyce krok po kroku prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB? 

Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów?

- praktyczne warsztaty umiejętności

Stosowanie i interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- aktualny stan prawny, interpretacja zapisów

Podział wieczystoksięgowy nieruchomości

- problematyka prostowania wpisów w Księgach Wieczystych, odłączania części nieruchomości, podziału nieruchomości, wyodrębniania lokali, zakładania nowych ksiąg

Szkolenia prawo budowlane – inwestycje


Proponujemy szkolenia z prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, podczas których nasi Specjaliści wyjaśniają, jak prawidłowo utrzymywać nieruchomości, prowadzić KOB, czytać księgi wieczyste oraz skutecznie minimalizować ryzyko w inwestycjach budowlanych. Przeanalizujemy krok po kroku proces budowlany i inwestycyjny oraz wskażemy na kwestie istotne przy zawieraniu umów o roboty projektowe. Szkolenia w tej kategorii polecamy szczególnie pracownikom firm i instytucji, którzy zajmują się planowaniem, a także nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych i projektowych. Zapraszamy również kadrę firm budowlanych i deweloperskich, biur projektowych oraz architektów.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.