Szkolenia
Prawo Budowlane

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach. Co i jak kontrolują Inspektorzy w dobie pandemii?

- jak przygotować firmę do kontroli? Audyt kluczowych obszarów kontrolowanych przez inspektorów zgodnie z najnowszą listą kontrolną Głównego Inspektora Pracy

Prawo budowlane w 2020 roku – poważne zmiany przepisów od lipca i września 2020r.

- jak zmiany w prawie wpłyną na proces budowlany? Nowelizacja przepisów, nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne. 

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym – zmiany od 1 stycznia 2021 roku

- jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi?

Książka Obiektu Budowlanego – Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

- kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2020 rok - warsztaty

Umowy handlowe w obliczu pandemii i po jej ustaniu

- siła wyższa, zaliczka, zadatek, kary umowne. Jak zabezpieczyć interesy firmy w obliczu braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań umownych? Jak zawierać nowe umowy i zminimalizować ryzyka w przyszłości?

Zagrożenia korupcyjne i przeciwdziałanie korupcji w pracy

- dobre praktyki, wdrożenia, analiza ryzyka, kontrola wewnętrzna

Środki ochrony indywidualnej z uwględnieniem zabezpieczeń wykorzystywanych do ochrony i zabezpieczenia przed COVID 19

- odpowiedni dobór, użytkowanie, odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami - wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

- skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

Umowy o roboty budowlane

- skuteczne zawieranie, zabezpieczanie i egzekwowanie roszczeń reklamacyjnych

Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów?

- praktyczne warsztaty umiejętności

Umowy o prace projektowe

- aktualny stan prawny, interpretacja zapisów

Stosowanie i interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- aktualny stan prawny, interpretacja zapisów

Podział wieczystoksięgowy nieruchomości

- problematyka prostowania wpisów w Księgach Wieczystych, odłączania części nieruchomości, podziału nieruchomości, wyodrębniania lokali, zakładania nowych ksiąg

Proces budowlany – krok po kroku

- od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie, omówienie zmian z 1 i 4 stycznia 2018 roku oraz projektowanych na I kwartał 2018 roku.

Szkolenia prawo budowlane – inwestycje


Proponujemy szkolenia z prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, podczas których nasi Specjaliści wyjaśniają, jak prawidłowo utrzymywać nieruchomości, prowadzić KOB, czytać księgi wieczyste oraz skutecznie minimalizować ryzyko w inwestycjach budowlanych. Przeanalizujemy krok po kroku proces budowlany i inwestycyjny oraz wskażemy na kwestie istotne przy zawieraniu umów o roboty projektowe. Szkolenia w tej kategorii polecamy szczególnie pracownikom firm i instytucji, którzy zajmują się planowaniem, a także nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych i projektowych. Zapraszamy również kadrę firm budowlanych i deweloperskich, biur projektowych oraz architektów.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.