Księgowość / Finanse

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Power Query w Excelu, czyli raportowanie od ręki

- jak z wielu różnych plików szybko zrobić jeden wartościowy raport?

Czas pracy pracowników samorządowych – warsztaty praktyczne z wybitnym Ekspertem planowania i rozliczania czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

- analiza przypadków, interpretacje i stanowiska MRPiPS oraz GIP, najczęściej popełniane błędy, prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy, ustalanie liczby nadgodzin i ich rekompensowanie 

60 schematów legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w 2024 roku z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2024 roku

- uporządkowanie chaosu informacyjnego zgodnie z najnowszymi zmianami i interpretacjami urzędów

Analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

- jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy? - szkolenie dla menedżerów i niefinansistów

Power Query w Excelu, poziom 2, czyli jeszcze bardziej zaawansowane raportowanie od ręki

- jak wyciągnąć z Power Query więcej? Jak radzić sobie z błędami ? jak je znaleźć i unieszkodliwić? Pobawimy się ważnymi funkcjami języka programowania M, poznasz czary ukryte w opcji dzielenia kolumn i wiele więcej...

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

- jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem? Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy

58 kazusów i trudnych przypadków ZFŚS w 2024 roku

- najnowsze interpretacje ZUS, stanowiska resortu pracy oraz organów podatkowych

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wyjazdy, delegacje – trudne przypadki i kontrowersje przy rozliczaniu, dokumentowaniu i ewidencjonowaniu

- zmiana przepisów, nowe interpretacje i orzecznictwo

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę

- jak zredukować zatrudnienie i nie popełnić błędów przy zwalnianiu pracowników - praktyczne wskazówki dla menedżerów i HR

Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021/2022 roku

- audyt wymogów dokumentacyjnych, kilkadziesiąt gotowych wzorów dokumentów, najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące prowadzenia dokumentacji kadrowej

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów w 2022 roku i założenia nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

- pułapki interpretacyjne niejednoznacznych przepisów i stosowanych procedur, skomplikowane przypadki, nowe wymagania i dokumentacja, nowe stanowiska urzędów wojewódzkich, Urzędu ds. cudzoziemców, Straży Granicznej, które musisz znać!

Kontrola trzeźwości w pracy – pytania i wątpliwości pracodawców!

- 50 palących problemów, które musisz znać wdrażając procedury wewnętrzne w firmie! Nowe rewolucyjne uprawnienia pracodawców. Zasady i granice kontroli, zmiany w dokumentach wewnętrznych, rola związków zawodowych, zasady przetwarzania danych osobowych. Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego.

Legalne zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku. Poważne zmiany w przepisach, najnowsze stanowiska Ministerstwa ds. Pracy i urzędów wojewódzkich – bądź na bieżąco!

- praktyka stosowania znowelizowanych przepisów, nowe rozwiązania, wyjaśnienie kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych

Odpowiedzialność zatrudniających cudzoziemców – sprawdź kto i na jakich zasadach odpowiada za legalność zatrudnienia? Konsekwencje błędów i uchybień. Wykroczenia i przestępstwa, negatywne decyzje, uchylanie i cofanie decyzji służb i organów.

- wartsztaty dla podmiotów samodzielnie zatrudniających cudzoziemców, agencji zatrudnienia, pracodawców użytkowników, przedsiębiorców korzystających z outsourcingu, delegujących z i do Polski 

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku – nowe stanowiska urzędów i organów kontrolnych. Jak zatrudniać obywateli Ukrainy po 4 marca 2024 roku?

- wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, błędy w procedurach legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców

Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów – naucz się budżetować i przewidywać wyniki, nie daj się zaskoczyć i bądź przygotowany na zmiany!

- niezbędnik dla dyrektorów, menedżerów, kierowników działów, których zadaniem jest przygotowanie rzetelnego budżetu i prognozy kosztów i wyników firmy

zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku – jak uniknąć błędów? Nowe wyzwania dla HR i działów kadr

- zmienione przepisy i nowe interpretacje wyjaśnia Ekspert - praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców Obywatele Ukrainy i pozostali cudzoziemcy - pobyty, praca, delegowanie, kontrole PIP i SG

Uważaj na błędy w zatrudnianiu cudzoziemców w 2024 roku! – zmiany w prawie, kontrole, nowe interpretacje przepisów

- nowe wyzwania dla HR, działów kadr i agencji pracy wyjaśnia Ekspert - praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Power query w HR – łączysz dane z najróżniejszych plików dotyczące wynagrodzeń, urlopów, absencji, fluktuacji, ocen okresowych…

- analizujesz, porównujesz, raportujesz z prędkością światła i bez błędów!

Zatrudnianie cudzoziemców – nie prześpij poważnych zmian przepisów od 1 lipca 2024 roku!

- nowe zasady i nowe obowiązki dla pracodawców i podmiotów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców 

Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem obowiązków wynikających z aktualnych i projektowanych zmian w prawie pracy

- praca zdalna - dokumenty, badanie trzeźwości - dokumenty, część E w aktach pracowniczych. Audyt wymogów dokumentacyjnych, kilkadziesiąt gotowych wzorów dokumentów, najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące prowadzenia dokumentacji kadrowej. Jak zmiany w Kodeksie pracy wpłyną na dokumentację pracowniczą?

Controlling produkcji

- warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za wydajność obszaru produkcyjnego, zarządzanie kosztami wytworzenia, rentowność produktów i obliczanie wskaźników wydajnościowych w produkcji

Strategie rozmów i techniki negocjacji w windykacjach

- 20 taktyk radzenia sobie z obiekcjami klienta bez obawy o stalking - intensywny trening wspomagający skuteczność pracowników odpowiedzialnych za windykację wierzytelności w firmie

Prawne i psychologiczne aspekty windykacji

- jak odzyskać pieniądze i nie stracić klienta? ? intensywny trening wspomagający skuteczność pracowników odpowiedzialnych za windykację wierzytelności w firmie

Cash flow dla managerów

- jak zarządzać gotówką w firmie, ocenić kondycję i płynność finansową, podejmować skuteczne decyzje menedżerskie?

Szkolenia dla Działów Księgowości i Finansów


Zapraszamy osoby związane z księgowością i finansami w Państwa firmie na szkolenia organizowane przez Ośrodek EFFECT z Gliwic. Szkolenia o tematyce podatków i rachunkowości oraz z zakresu zarządzania finansami w projektach kierujemy nie tylko do księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, analityków, ale również do właścicieli firm i pracowników odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów i uznanych specjalistów z zakresu bankowości, usług finansowych i controllingu.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.