Koronawirus a prawo pracy

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę określaną jako COVID-19 uchwalono ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych [...]

Szkolenia bhp

W dniu 28 czerwca 2019 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 r., poz. [...]

Ustawa o zakazie handlu

Co dalej z nowelizacją ustawy o zakazie handlu? Obowiązująca od początku marca 2018 r. ustawa z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z [...]

Wymiar urlopu

W obrocie prawnym obowiązuje parę regulacji zawartych w innych niż Kodeks pracy ustawach, które przyznają uprawnionym na ich podstawie pracownikom prawo do wyższego wymiaru urlopu bądź zwiększają [...]

Zmiany w prawie pracy 2019

Na mocy ustawy z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 ze zm.), która weszła w życie 2.01.2016 r., rozszerzono krąg osób uprawnionych [...]

Dni wolne od pracy 2019

Czy przybędzie nam dni wolnych od pracy? W Parlamencie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy. Zakłada on rozszerzenie katalogu dni wolnych od pracy zawartego [...]

Świadectwo pracy 2019

Zmiany w Prawie Pracy, które zaczną obowiązywać jesienią br. obejmują również kwestie związane z wydawaniem i prostowania świadectw pracy. Zmianie ulegają również kary dla pracodawców za [...]

Mobbing

Z dniem 7 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Z 2019 r., poz. 1043) - dalej: „Nowela”, które [...]

Akta pracownicze 2019

Przekazanie raportów informacyjnych pozwala na skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został [...]

Monitoring w pracy

Z artykułu dowiesz się co zmieniło się w monitorowaniu pracowników w 2019 roku. Omówimy nowe przepisy dotyczące monitorowania w miejscu pracy, wskażemy miejsca, które mogą być monitorowane oraz [...]

Akta osobowe 2019

Pracodawcy mają obowiązek założenie i prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, nawet w przypadku zatrudniania jednego pracownika. Konieczne jest również ich zabezpieczenie i [...]