Szkolenia
Związki Zawodowe

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji

- szkolenie dla menedżerów - jak ograniczyć ryzyko mobbingu, dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami?

Tarcza antykryzysowa w praktyce

- na jaką pomoc w obszarze podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń mogą liczyć firmy?

Prawo pracy a koronawirus i stan epidemii

- najważniejsze zmiany w prawie pracy, koronaustawa, nowa ustawa tarcza antykryzysowa. Kontrowersje, trudne przypadki i niejasności interpretacyjne.

Zatrudnianie cudzoziemców od 1 kwietnia 2020 roku – poważne zmiany przepisów 

- jakie rozwiązania dla przedsiębiorców wprowadza ustawa tarcza antykryzysowa?

Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa

- studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy

Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym

-  jak prowadzić dokumentację związaną z zatrudnieniem w trakcie nieobecności pracownika, w warunkach pracy zdalnej, telepracy?

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę

- jak zredukować zatrudnienie i nie popełnić błędów przy zwalnianiu pracowników - praktyczne wskazówki dla menedżerów i HR

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców w czasie epidemii

- zawieranie porozumień zbiorowych zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej. Jakie zmiany są konieczne w regulaminie pracy, wynagradzania, ZFŚS?

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy – konieczne dostosowanie i zmiany w postanowieniach

- jak dokonać zmian i uniknąć błędów?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dobie koronawirusa

- jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wzmożonych wydatków i przyznawać świadczenia zgodnie z uwzględnieniem szczególnej sytuacji życiowej osób uprawnionych?

Czas pracy w 2020 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianie przepisów w 2020 roku?

- najczęściej popełniane błędy przez Pracodawców, kontrole legalności zatrudnienia, Nowa Polityka Migracyjna Polski

Prawo pracy w 2020 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany w przepisach

- warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców

Jak skutecznie pełnić funkcję Społecznego Inspektora Pracy w sytuacji nadzwyczajnej związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego?

- wzmocnienie pozycji SIP w zakładzie pracy, uprawnienia i obowiązki SIP, trudne przypadki, kontrowersyjne interpretacje, najnowsze orzecznictwo Prawa Pracy i BHP

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

- rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, zmiany przepisów prawa pracy od września 2019 roku. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi autor komentarza do najnowszych zmian ustawy o związkach zawodowych i Sędzia Sądu Pracy.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku – poważne zmiany przepisów od 4 maja 2019 roku

- Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do świadczeń z ZFŚS? Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych.

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów

- studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

- poważne zmiany od września 2019 roku, skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy

delegowanie pracowników do pracy za granicą – poważne zmiany przepisów od 30 lipca 2020 roku

- nowe zasady i rozwiązania stosowane przez poszczególne państwa, nowe orzecznictwo, zagrożenia dla pracodawców delegujących - doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, układy zbiorowe, porozumienia – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy w 2020 roku

- kto musi tworzyć, co muszą zawierać, jak eliminować błędne zapisy, niedozwolone klauzule? Audyt wewnętrznych dokumentów firmy.

Czas pracy w dobie koronawirusa

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w warunkach zagrożenia, stresu i paniki

- czyli jak zachować ostrożność w sytuacji nadzwyczajnej i nie przekroczyć swoich uprawnień?

Dokumentacja pracownicza w 2019 roku

- RODO 2018 w dziale kadr, zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku, nowe elektroniczne teczki pracowników, nowe zasady wystawiania świadectw - audyt dokumentów kadrowych na każdym etapie stosunku pracy

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

- co czeka pracodawców i organizacje związkowe po 1 stycznia 2019 roku? Konsekwencje zmian i analiza wątpliwości interpretacyjnych. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – III część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej po zmianach

- wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

Urlopy i inne z zwolnienia od pracy

- udzielanie i rozliczanie urlopów. Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania

Opis stanowisk pracy

- jak przygotować opisy stanowisk pracy unikając kryteriów potencjalnie dyskryminacyjnych? Jak uniknąć typowych błędów w opisywaniu stanowisk?

Wartościowanie stanowisk pracy

- zbudowanie systemów wynagrodzeń w oparciu o obiektywne kryteria. Zabezpieczenie pracodawcy przed zarzutem dyskryminacji płacowej.

Prawo pracy dla związków zawodowych

- czy Twój Pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy? - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

- skutki prawne dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych ? analiza Orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki Sądów Pracy, koncepcja zmian w Ustawie o związkach zawodowych

Uprawnienia i obowiązki społecznego inspektora pracy

- co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? - warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

Zmiany w prawie pracy i najnowsze orzecznictwo w sporach pracowniczych

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców - warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

Umowy cywilnoprawne. Rozliczenia składkowo – podatkowe oraz korekty

- eliminacja błędów - warsztaty praktyczne

Tworzenie i funkcjonowanie rad pracowników

- prawo do zapomnienia - warsztaty dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych

Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników – analiza kodeksu pracy i orzecznictwa sądów pracy

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców ? warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

Szkolenia Związki Zawodowe


Zbiorowe prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracodawcą i reprezentacją pracowników jaką są związki zawodowe, rady pracowników.
Przedstawicielom związków zawodowych proponujemy szkolenia z prawa pracy w obszarach:

 • ustawa o związkach zawodowych
 • ustawa o społecznej inspekcji pracy
 • kodeks pracy
 • związki zawodowe uprawnienia
 • obowiązki związków zawodowych wobec pracodawcy
 • prawa i obowiązki pracodawcy
 • jak założyć związek zawodowy
 • układ zbiorowy pracy
 • porozumienia zbiorowe zawierane z pracodawcą przez związki zawodowe
 • spory zbiorowe
 • strajk
 • negocjacje ze związkami zawodowymi
 • bilans związków zawodowych
 • księgowość związków zawodowych
 • sprawozdanie finansowe związków zawodowych
 • rachunkowość związków zawodowych
 • rada pracowników

Warsztaty poświęcone są zagadnieniom związanym ze zmianami w kodeksie pracy, kontrolami PIP, rozliczaniem czasu pracy, sposobami przeciwdziałania mobbingowi oraz najczęściej popełnianym błędom przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników.
Nasi Eksperci Prawa Pracy pomogą wdrożyć politykę antymobbingową i skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji.  

Szkolenia pracowników odbywają się w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i innych miastach. Zapraszamy!

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.