Szkolenia i Kursy
HR / Kadry

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące? Jak nowelizacja kodeksu pracy wpłynęła na dyscyplinowanie i kontrolę pracowników?

- stosowanie kar porządkowych, ryzyko przekroczenia uprawnień i najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami

Trudne rozmowy z pracownikami – przywództwo na pierwszej linii

- 5 mocnych komunikatów, komunikowanie trudnych decyzji, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu. Jak skutecznie zatrzymywać trudne zachowania? Jak rozmawiać z pracownikami o tym, co trudne i niepewne?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

- zmiana regulaminów, nieprawidłowości w wydatkowaniu, rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, kontrole i nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych.

Szkolenie rekrutacja pracowników 4.0. Moc słów w komunikacji z kandydatami. Marketing rekrutacyjny – Copwriting i Employer Branding w HR

- jak pozyskać najlepszych kandydatów, kreować pożądany wizerunek pracodawcy i wygrać walkę o talenty. Inspiracje, porady, wskazówki i gotowe szablony, które od zaraz możesz wykorzystać podczas rekrutacji.

Czas pracy w 2024 roku. Jak ostatnie zmiany kodeksu pracy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Jak nie popełnić błędów przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy?

- modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami w 2024 roku. Nowe uprawnienia pracowników i odpowiedzialność menedżerów po zmianach kodeksu pracy.

jak zmienione przepisy kodeksu pracy wpłyną na obowiązki zarządzających pracownikami? Jakie są nowe uprawnienia pracowników? Jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku – nowe stanowiska urzędów i organów kontrolnych. Jak zatrudniać obywateli Ukrainy po 4 marca 2024 roku?

- wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, błędy w procedurach legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców

Rozwiązywanie umowy o pracę w 2024 roku – jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?

- trudne przypadki, najczęściej popełniane błędy i nowe obowiązki kierujących pracownikami oraz działów HR po zmianie przepisów

Weryfikacja autentyczności dokumentów w rekrutacji i zatrudnieniu. Na co zwrócić uwagę podczas sprawdzania dokumentów tożsamości i innych dokumentów kadrowych?

- jak ocenić autentyczność dowodów osobistych, paszportów, mObywatel, Diia.pl, kart pobytu, prawa jazdy i innych dokumentów ważnych w zatrudnieniu - metody, procedury, dobre praktyki, skutki niewłaściwej kontroli dokumentów.

Zetki w zespole = wyzwanie dla szefa i działu HR. Pokolenie z – czy wiesz jak nimi zarządzać, jak przeprowadzić onboarding, jak się komunikować i co je motywuje?

- tylko skuteczne modele kierowania

Excel w HR – poziom zaawansowany. Najważniejsze obszary kosztów w HR „pod lupą”

- jak w 5 minut zrobić obliczenia, analizy i przygotować raporty dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, absencji, fluktuacji, rekrutacji, szkoleń. Controlling personalny na skróty.

Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

- jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? - trening menedżerski z użyciem narzędzi wariograficznych

Prawo pracy w 2024 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów

- jak odnaleźć się w maratonie zmian prawa pracy. Najnowsza zmiana przepisów z 22 września 2023 roku - rewolucja w sporach pracowniczych? Jak dostosować dokumentację pracowniczą, procedury, jak prawidłowo stosować zmienione przepisy prawa. Nadchodzi koniec nierównego wynagradzania kobiet i mężczyzn - przejrzystość wynagrodzeń i raportowanie luki płacowej. Trudne przypadki i przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach pracowniczych.

regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w 2024 roku

- audyt zgodności regulaminów z obowiązującymi przepisami. Gotowe narzędzia i wzory dokumentów do zastosowania w praktyce - optymalizacja rozwiązań, eliminacja błędów i ryzykownych zapisów

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wyjazdy, delegacje – trudne przypadki i kontrowersje przy rozliczaniu, dokumentowaniu i ewidencjonowaniu

- zmiana przepisów, nowe interpretacje i orzecznictwo

Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem obowiązków wynikających z aktualnych i projektowanych zmian w prawie pracy

- praca zdalna - dokumenty, badanie trzeźwości - dokumenty, część E w aktach pracowniczych. Audyt wymogów dokumentacyjnych, kilkadziesiąt gotowych wzorów dokumentów, najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące prowadzenia dokumentacji kadrowej. Jak zmiany w Kodeksie pracy wpłyną na dokumentację pracowniczą?

Zgrany i skuteczny zespół – komunikacja menedżerska na najwyższym poziomie

- zrozumieć zespół - bank dobrych praktyk i walizka skutecznych narzędzi w komunikacji z zespołem

Mobbing, dyskryminacja i naruszenia dóbr osobistych – 83 trudne pytania, na które musisz znać odpowiedzi

- jak przeciwdziałać i zminimalizować ryzyko roszczeń pracowników? Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy. Szkolenie uwzględnia zmiany Kodeksu pracy obowiązujące od 26 kwietnia 2023r.

Środki ochrony indywidualnej w 2024 roku – nowości, zmiany w przepisach, dobre praktyki

- dobór, stosowanie i wymagania dla środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy - zmiany w przepisach. Odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami ? wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów przez służby bhp. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP

Wypadki przy pracy w 2024 roku

- zmiany w karcie wypadku, praca zdalna a wypadek, alkohol a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Excel w dziale personalnym

- koszty pracownicze w przedsiębiorstwie - kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Pracodawca a związki zawodowe i rady pracowników po zmianach kodeksu pracy – partnerzy czy przeciwnicy?

- konkretne przykłady i rzetelne odpowiedzi związane z maratonem zmian prawa pracy. Zmiany z 22.09.2023 roku i ich wpływ na ochronę działaczy związkowych, przedstawicieli Rad Pracowników - konsekwencje dla pracodawców. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi wybitny Ekspert w obszarze zbiorowego prawa pracy i rozwiązywania sporów zbiorowych oraz charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy.

Power query w HR – łączysz dane z najróżniejszych plików dotyczące wynagrodzeń, urlopów, absencji, fluktuacji, ocen okresowych…

- analizujesz, porównujesz, raportujesz z prędkością światła i bez błędów!

61 kontrowersyjnych przypadków RODO w kadrach, księgowości i bhp – co musisz zmienić po nowelizacji kodeksu pracy w 2024 roku?

- badanie trzeźwości, ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej, zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - nowe wyzwania, praktyczne instrukcje i najczęściej popełniane błędy przez HR i pracodawców. Audyt dokumentów wewnętrznych i procedur, najnowsze interpretacje przepisów, dobre praktyki

Społeczny Inspektor Pracy w 2024 roku – skuteczny rzecznik i obrońca praw pracowniczych

- jak w praktyce reprezentować interesy pracowników i być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podpowiada praktyk - wieloletni nadinspektor PIP. Zmiany z 22.09.2023 r. rozszerzające ochronę przed zwolnieniem Społecznych Inspektorów Pracy

58 kazusów i trudnych przypadków ZFŚS w 2023 roku

- najnowsze interpretacje ZUS, stanowiska resortu pracy oraz organów podatkowych

Komunikacja interpersonalna

- czyli rozmawiaj by wpływać, motywować, inspirować i nagradzać - zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

Assessment Center/Development Center

- najskuteczniejsza metoda oceny potencjału kandydatów do pracy oraz pracowników

Dokumentacja pracownicza

- RODO 2018 w dziale kadr, zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku, nowe elektroniczne teczki pracowników, nowe zasady wystawiania świadectw - audyt dokumentów kadrowych na każdym etapie stosunku pracy

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

- co czeka pracodawców i organizacje związkowe po 1 stycznia 2019 roku? Konsekwencje zmian i analiza wątpliwości interpretacyjnych. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Stres w pracy i wypalenie zawodowe

- jak radzić sobie ze stresem? - skuteczny trening zarządzania stresem

Zarządzanie zespołem – pokolenie X, Y, Z

- jak pogodzić interesy i sprawnie zarządzać pokoleniami w zespole? Jak uwalniać potencjał tkwiący w każdym pracowniku? Współpraca, komunikacja, motywowanie, budowanie zaangażowania i zapobieganie konfliktom - skuteczne narzędzia dla menedżera

RODO w 2019 roku

- najnowsze przepisy uzupełniające RODO i praktyka stosowania prawa.

Prawo pracy a koronawirus i stan epidemii

- najważniejsze zmiany w prawie pracy, koronaustawa, nowa ustawa tarcza antykryzysowa. Kontrowersje, trudne przypadki i niejasności interpretacyjne.

30 kazusów Prawa Pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa

- jak reagować w trudnych sytuacjach? Jakie obowiązki mają pracodawcy i zarządzający pracownikami w związku z koronawirusem? Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z prawa pracy

Prawo pracy dla menedżerów

najczęściej popełniane błędy przez Menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne - warsztaty i studia przypadków

Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (rodo 2018)

- warsztaty praktyczne w dostosowaniu i wypełnianiu dokumentacji zgodnie z RODO. Przygotowanie od podstaw/dostosowanie do nowych wymogów dokumentacji krok po kroku.

Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki i w energetyce

- planowanie i modyfikacja grafików, rozliczanie czasu pracy. Eliminacja błędów i złych praktyk.

Czas pracy po zmianach przepisów i orzecznictwa

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Szkolenie Instruktaż Stanowiskowy wg TWI. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

- szkolenie dla liderów produkcji, UR - doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy.

Wypadek przy pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu

- praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

Pracownicze świadczenia pieniężne w 2020 roku

- najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i ich konsekwencje prawne, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych i trudnych przypadków, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

Skuteczne zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje – trudne decyzje.

- warsztaty opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Trenera Tomasza Sidewicza - Eksperta zarządzania, wywierania wpływu i kreowania autorytetu

Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

- czyli rozmawiaj by wpływać, motywować, inspirować i nagradzać - zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów

- studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę

- jak zredukować zatrudnienie i nie popełnić błędów przy zwalnianiu pracowników - praktyczne wskazówki dla menedżerów i HR

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19 z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

- jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy i naliczanie urlopu? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia dr Piotr Wąż

Skuteczne zarządzanie zespołem – warsztaty prof. Zbigniewa Nęckiego

- knowledge Pills dla Menedżerów

Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

- poważne zmiany w przepisach, analiza skomplikowanych problemów, kolizje prawne, nowe interpretacje, orzecznictwo. Odpowiedzi na pytania, których nie znajdziesz w przepisach!

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Trudne rozmowy z pracownikami – praktyka kierowania zespołem – Menedżer w akcji

- komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, złoty feedback, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu

Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021/2022 roku

- audyt wymogów dokumentacyjnych, kilkadziesiąt gotowych wzorów dokumentów, najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące prowadzenia dokumentacji kadrowej

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – poważne zmiany przepisów

- co będą kontrolować związki zawodowe? Ważne zmiany w przepisach związane z Covid-19, ryzyko wprowadzenia wadliwych rozwiązań w porozumieniach i regulaminach, błędy popełniane przez pracodawców i ich konsekwencje prawne. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi wybitny Ekspert w obszarze rozwiązywania sporów zbiorowych i charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy.

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – III część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

- kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej

Mistrzowskie zarządzanie zespołem rozproszonym

- tool box skutecznego Szefa

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – 60 skomplikowanych kazusów z rozwiązaniami. V część.

- warsztaty dla specjalistów bhp i kadr

delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2022 roku z uwzględnieniem obowiązków wynikających z dyrektywy 2020/1057 wchodzącej w skład pakietu mobilności – najczęściej popełniane błędy, kontrowersje oraz stanowiska organów kontrolnych

-  audyt rozwiązań prawnych stosowanych przez różne państwa członkowskie, nowe orzecznictwo

Porozmawiajmy o wynagrodzeniach w 2022 roku – nowe obowiązki, wątpliwości interpretacyjne, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

- Polski Ład, zasada równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn i jawność płac w organizacji. Warsztaty dla HR i pracodawców.

Ochrona sygnalistów i sygnalizowanie nieprawidłowości – nowe wyzwania i rewolucyjne obowiązki dla pracodawców, działów personalnych i compliance w świetle dyrektywy i projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

- jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Interpretacja obowiązków wynikających z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Praktyczne instrukcje i rozwiązania, wdrożenie procedur zgodnie z regulacjami RODO i innymi aktami prawnymi. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, gotowe wzory i formularze wspierające wdrożenia.

Kreatywny lider… droga na szczyt!

- jak być kreatywnym szefem i zbudować innowacyjny zespół? - twórcze podejście w zarządzaniu pracownikami

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

- jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli? Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP. Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów PIP w 2022 roku - jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?

Szkolenie komunikacja menedżera z zespołem – siła słów w rozmowach z pracownikami

- jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, wpływać, motywować, inspirować, nagradzać, udzielać informacji zwrotnej - zaawansowane warsztaty dla menedżerów prowadzi Senior trener i facylitator Management 3.0

zatrudnianie cudzoziemców po 4 marca 2024 roku – jak uniknąć błędów? Nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2024 roku.

- zmieniające się przepisy i nowe interpretacje wyjaśnia Ekspert ? praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie

- jak przygotować się do redukcji zatrudnienia?

Kontrola i monitoring pracowników –  jak kontrolować i monitorować pracowników zgodnie ze zmienionymi przepisami? Gdzie kończy się legalna kontrola, a zaczyna naruszanie dóbr osobistych?

- granice kontroli, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla pracodawców, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów w 2022 roku i założenia nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

- pułapki interpretacyjne niejednoznacznych przepisów i stosowanych procedur, skomplikowane przypadki, nowe wymagania i dokumentacja, nowe stanowiska urzędów wojewódzkich, Urzędu ds. cudzoziemców, Straży Granicznej, które musisz znać!

Szkolenie rewolucyjne zmiany w Prawie pracy w 2023 roku – 100 zagadnień dotyczących badania trzeżwości i nowych zasad pracy zdalnej

- najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz kolejne planowane w 2023 roku zmiany tłumaczy Sędzia Sądu Pracy. Warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców.

Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – przygotuj firmę do kontroli czasu pracy w oparciu o wytyczne na 2023 rok i najnowsze orzecznictwo

- jak przygotować się do kontroli czasu pracy w warunkach modyfikacji harmonogramów, zmian grafików, pracy zdalnej, stosowania elastycznego czasu pracy? Audyt czasu pracy i analiza skomplikowanych przypadków uczestników. 27 najciekawszych stanowisk Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które musisz znać i stosować

Praca zdalna – wyzwania i nowe obowiązki dla pracodawców od 7 kwietnia 2023 roku

- organizuj pracę zdalną bezpiecznie i zgodnie z prawem! Ogranicz ryzyka, wyeliminuj błędy, poznaj obowiązki pracodawcy i pracownika, wprowadź zmiany w dokumentach wewnętrznych, przygotuj nowe zapisy w regulaminie, sprawdź wytyczne Ministerstwa Pracy

Kontrola trzeźwości w pracy – pytania i wątpliwości pracodawców!

- 50 palących problemów, które musisz znać wdrażając procedury wewnętrzne w firmie! Nowe rewolucyjne uprawnienia pracodawców. Zasady i granice kontroli, zmiany w dokumentach wewnętrznych, rola związków zawodowych, zasady przetwarzania danych osobowych. Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego.

Kolejne rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 roku. Jak dyrektywy work-life balance oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE zmieniają polski kodeks pracy?

- najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne przedstawi Sędzia Sądu Pracy. Warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców

Świadectwo Pracy w 2023 roku – zmiany i 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków

- wątpliwości wokół wystawiania świadectw pracy z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

Siła i odporność lidera. Radzenie sobie ze stresem, panowanie nad emocjami. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją.

- jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników?

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku. Jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy?

- wyzwania dla HR - praktyka stosowania nowych przepisów i... nie tylko. Analiza skomplikowanych przypadków, nowe przepisy i interpretacje, orzecznictwo.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku po zmianach „Specustawy ukraińskiej” i uchyleniu przepisów „Covid-owych” – 60 schematów legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców

- sprawdź jakie schematy zastosować? - zmiany i najnowsze interpretacje Urzędów

Legalne zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku. Poważne zmiany w przepisach, najnowsze stanowiska Ministerstwa ds. Pracy i urzędów wojewódzkich – bądź na bieżąco!

- praktyka stosowania znowelizowanych przepisów, nowe rozwiązania, wyjaśnienie kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – najnowsza VI edycja 2023

- pakiet gotowych interpretacji i rozwiązań dla specjalistów bhp i kadr

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

Jak rekrutować najlepszych. Wyzwania rynku pracownika. Zmiany w obszarze rekrutacji wywołane pandemią.

odpowiedzialność członków zarządów oraz kadry menedżerskiej po nowelizacjach przepisów 2022/2023 – wyzwania, zagrożenia i nowe obowiązki zarządzających spółkami kapitałowymi

jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji? Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami - warsztaty i studia przypadków

Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami

- sprawdź jakie masz obowiązki, za co odpowiadasz i z jakim ryzykiem wiąże się zarządzanie ludźmi?

Odpowiedzialność zatrudniających cudzoziemców – sprawdź kto i na jakich zasadach odpowiada za legalność zatrudnienia? Konsekwencje błędów i uchybień. Wykroczenia i przestępstwa, negatywne decyzje, uchylanie i cofanie decyzji służb i organów.

- wartsztaty dla podmiotów samodzielnie zatrudniających cudzoziemców, agencji zatrudnienia, pracodawców użytkowników, przedsiębiorców korzystających z outsourcingu, delegujących z i do Polski 

Odpowiedzialność i obowiązki osób kierujących pracownikami/pracodawców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy

- sprawdź co Ci grozi za naruszenie przepisów i zasad bhp! Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku – sprawdź dokumentację po zmianach przepisów!

- audyt dokumentacji legalnego pobytu i pracy, wymagania wobec urzędów, kontrole legalności zatrudnienia, odpowiedzialność pracodawców i innych podmiotów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców 

Urlopy i inne z zwolnienia od pracy

- udzielanie i rozliczanie urlopów. Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania

ISO 37301 nowy standard systemów compliance

- jak wdrożyć nowy standard systemów compliance w 15 krokach i nadzorować procesy? Praktyczne instrukcje i rozwiązania, scenariusze postępowań wspierające wdrożenia

Ochrona sygnalistów. Kanały zgłoszeniowe bez stresu.

- od przepisów do procedur. Praktyczne rozwiązania i wdrożenia.

ISO 37301 – nowy standard systemów compliance

- jak wdrożyć nowy standard systemów compliance w 15 krokach i nadzorować procesy? Praktyczne instrukcje i rozwiązania, scenariusze postępowań wspierające wdrożenia

Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników?

- wskaźniki i mierniki, normowanie czasu pracy, chronometraż

Ochrona danych osobowych w działalności przedsiębiorcy – poważne zmiany przepisów

- praktyczne szkolenie dostosowawcze

Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy

- prawne granice i przebieg kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu, procedury odwoławcze od decyzji Inspektora. Jak bezstresowo przejść kontrolę PIP i wpływać na jej przebieg?

Prawo pracy dla związków zawodowych

- czy Twój Pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy? - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

- skutki prawne dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych ? analiza Orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki Sądów Pracy, koncepcja zmian w Ustawie o związkach zawodowych

Uprawnienia i obowiązki społecznego inspektora pracy

- co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? - warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku ze zmianami organizacyjnymi fuzjami, przekształceniami lub restrukturyzacją przedsiębiorstwa

- najczęściej popełniane błędy skutkujące roszczeniami ze strony pracowników

Zmiany w prawie pracy i najnowsze orzecznictwo w sporach pracowniczych

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców - warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

Umowy cywilnoprawne. Rozliczenia składkowo – podatkowe oraz korekty

- eliminacja błędów - warsztaty praktyczne

Tworzenie i funkcjonowanie rad pracowników

- prawo do zapomnienia - warsztaty dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych

Menedżer mistrzem coachingu

- wyższy poziom zarządzania zespołem oparte na sile coachingu

Siła motywacyjnego DNA – nowe narzędzie zarządzania zespołem

- jak skutecznie motywować zespół do realizowania celów? - warsztaty dla menedżerów wg innowacyjnej metody Tamary Lowe

Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników – analiza kodeksu pracy i orzecznictwa sądów pracy

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców ? warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

Rozwiązywanie umów o pracę

Jak uniknąć błędów przy rozwiązaniu umowy o pracę? - ocena prawidłowości działań pracodawcy względem pracowników w zakresie wszelkich sposobów ustania stosunku pracy, uwzględniająca praktyki sądów pracy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego

Rozmowy oceniające i siła feedback’u w pracy menedżera

- egzekwowanie, ocenianie, dyscyplinowanie, motywowanie, trudne rozmowy o wynikach pracy - zaawansowane warsztaty dla Menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

- trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich i budowania zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu wg Laloux

- nowatorski model zarządzania organizacją i organizowania pracy zespołowej.Inspirujący warsztat dla HR.

Szkolenia HR / Kadry oferta


Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują szkolenia HR i kursy dla działów kadr. Rzetelnie monitorujemy potrzeby szkoleniowe firm, a nasi trenerzy systematycznie aktualizują swoje programy szkoleń. Tym samym podczas naszych szkoleń zyskasz najnowszą i maksymalnie przydatna wiedzę oraz nowe kompetencje zawodowe. Nasze szkolenia Hr oraz kursy dla działów kadr wyróżnia warsztatowy charakter,  praktyczne case study’s oraz unikalne ćwiczenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Do naszych flagowych szkoleń należą:

  • Szkolenie Czas pracy
  • Szkolenie Zmiany w Prawie Pracy
  • Szkolenie Excel w dziale personalnym
  • Szkolenie ZFŚŚ
  • Szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.